Aktiviteter og møder


Asian Festival i Ålborg og Odense

Program www.asian-culture-festival.dk

Toldbod Plads, Aalborg:
  9. juni 2017 Kl. 14:00 - kl. 20:00
10. juni 2017 Kl. 10:00 - kl. 20:00
11. juni 2017 Kl. 10:00 - kl. 15:00
Amfipladsen Odense:
16. juni 2017 Kl. 14:00 - kl. 20:00
17. juni 2017 ​Kl. 10:00 - kl. 20:00

Salg af asiatiske varer og madboder!
Den Asiatiske Kultur Festival startede i Aalborg i 2013. Den Asiatiske Kultur Festival i Aalborg fik omkring 3.000 besøgende i 2013, flere end 14.000 besøgende i 2014 og omkring 19.000 besøgende i 2015. Festivalen har de sidste 3 år tiltrukket flere end 7 asiatiske lande og 100 frivillige.
Overskuddet bliver brugt på at støtte fattige, enlige mødre i Asien, deres børn samt gadebørn til uddannelse og/eller en vej til selvforsørgelse.
 

Invitation til seminar om vietnamesiske montagnardbørn 

– 42 år efter ankomsten til Livø i 1975 

Dansk Vietnamesisk Forening afholder seminar om hvad der skete da 214 børn og unge interneredes på Livø i 1975 efter Sydvietnams kollaps og hvordan det gik de 165  montagnardbørn.

Lørdag den 9. september 2017 kl. 13 til 17 
Sundholmsvej 8, København S

Program for dagen er:

Lederen Lam-Phol Lam, som fulgte med børnene hele turen fra Vietnam og som vil fortælle hvordan montagnardgruppen trives i dag. 

Arne Piel Christensen, tidligere generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp og på nærmeste hold var involveret i de politiske, humanitære, overvejelser ved deres ankomst.

Henning Becker, som kender en del af børnene fra Vietnam og fulgte dem fra Saigon til Livø,  og stadig har kontakt med flere af de nu voksne flygtningebørn.
(arkivfoto fra Livø 1975)

 

Evt oplæg ved andre montagnarder og andre embedsmænd.

 

Debat

Kaffe, the og forfriskninger
 
Tilmelding på www.billetto-dk – prisen er da 25 kr. – senest 3 dage inden
Entré i døren, forudsat plads – er kr. 35, kontant eller via MobilePay
 
Alle bedes videreformidle denne invitation til relevante og/eller interesserede

Link til baggrundsmateriale


Fotoudstilling
foredrag
og filmvisning
om klimasmart landbrug i Nordvietnam

Kom og hør om hvordan etniske minoriteter i det nordlige Vietnam arbejder med klimasmart landbrug

TID: 16/5 kl 18:30-21:00. STED: CosmosHuset, Søndergade 13, 4130 Viby Sjælland
og
TID: 18/5 kl 19:30-21:00. STED: Dalum Landbrugsskole
- "Høresalen", Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Kom og hør om resultaterne af projektet ’Klimaforandringer og Etniske Minoriteter i det Nordlige Vietnam’, og hvordan klimatilpassede dyrkningsmetoder kan styrke og forbedre etniske minoriteters levevilkår ved sikre dem mere robuste landbrugssystemer i udsatte bjergområder.
Globale klimaforandringer har konsekvenser for alle. For fattige småbønder, som ADDA arbejder med, har klimaforandringer især en negativ konsekvens i forhold til ændrede og mere ekstreme vejrforhold. De skal ofte kæmpe med perioder af både tørke og oversvømmelser, og det går ud over fødevaresikkerheden når en høst fejler på grund af disse udsving i vejrforhold. Mange af de afgrøder, som småbønderne dyrker, kun har én årlig dyrkningssæson, hvilket gør familier meget afhængige af en god høst. Jo fattigere en familie er, jo mere sårbar og de etniske minoriteter hører til blandt den fattigste del af den vietnamesiske befolkning.
 
Oplægsholderne vil være:
ADDA og deres vietnamesiske partner organisation PanNature, samt tre landbrugstrænere, som har deltaget i projektet.
 
Arrangementet er gratis - vi glæder os til at se Jer!
Hjemmeside www.adda.dk
 

Generalforsamling 2017 afholdt
søndag den 19. marts kl. 14-16
Sundholmsvej 8, 2300 København S
 
separat side