Kære medlemmer
Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Vietnamesisk Forening.

 
Generalforsamlingen afholdes søndag d. 18. marts 2018 kl. 14.00-16.00 i Frivillighedscenter Amagers lokaler på Sundholmsvej 8, 2300 København S.
 
Alle medlemmer der har betalt kontingent, er velkomne og valgbare.
 
Eventuelle forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden på info@davifo.dk. Disse forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden 1 uge inden Generalforsamlingen.

DAGSORDEN PDF

Forslag til vedtægtsændringer PDF

 

Link til referat GF 2017