Dansk Vietnamesisk Forening

Folder om foreningen

Dansk Vietnamesisk Forening (DVF) er en uafhængig venskabsforening og NGO der formidler oplysning, kultur og bistand. Vi informerer om udviklingen i Vietnam via bladet "VietNam Ajour" og afholder møder for foreningens medlemmer og andre Vietnam-interesserede.
Foreningen er politisk uafhængig, og samarbejder med alle officielle myndigheder, andre foreninger og enkeltpersoner uanset politisk ståsted, religiøs baggrund og etnisk oprindelse.
DVF står for de to indsamliger Hospitalsudstyr til Vietnam, og Shelterindsamlingen. Nyt bistandsprojekt finasieret af CISU/Danida fra april 2014 Gadebørns rettigheder i Ho Chi Minh City. Tidligere bistandsprojekter finansieret af Danida: Child Survival og sundhedsudviklings-projeker samt Shelter-projekt for piger. Gennem årene har vi formidlet over 40 mio. kr. i indsamlede midler og Danida-midler til syge og socialt udsatte børn i det sydlige Vietnam

Medlemskab, inkl. bladet VietNam Ajour

  • Medlemskab, inkl. bladet Vietnam Ajour, årligt 215 kr.
  • Unge under uddannelse, pensionister/mindrebemidlede 160 kr.
  • Yderligere husstandsmedlemmer 60 kr.
  • Kontingent for firmaer og organisationer 600 kr.
  • Abonnement Vietnam Ajour 110 kr.

Støttebidrag modtages meget gerne!

Indbetaling på Giro 229-18 00 - Netbank Reg.nr. 1551 - konto  2291800 
Fra udlandet Swiftadresse DABADKKK - IBAN: DK92 3000 0002 2918 00

Kontakt via E-mail: info@davifo.dk


Ny formand
Jonas WS Andersen

Referat Generalforsamling 2016 søndag 13. marts

Vedtægter 2016

Referat  Generalforsamling 2014  - Generalforsamling 2013 
Generalforsamling 2012 - Generalforsamling 2011 
Generalforsamling 2010 
  
Generalforsamling 2008 og tidligere beretninger

CVR 27708099


Lærdalsgade 7, 2300 København S - Hvor finder man kontoret?

Tlf. 38 86 07 01 tlf.tid alle dage 9:00 til 19:00
Kontortid: torsdag kl. 16:00-18:00 samt efter aftale

Bank 1551 - 2291800

Dansk Vietnamesisk Forenings historie