Generalforsamling 23. marts 2014

Ordinær generalforsamling kl. 13:00-16:00
DVFs lokale Lærdalsgade 7, 2300 København S

Bestyrelse valgt søndag den 23. marts 2013:

Jørgen Prag
formand
overlæge
microbiologi
Viborg
Sygehus
Sophus
Vørsing
næstformand
IT manager
Ole Silberg
Johansen
sekretær
adm. institutionsleder
Freddy Karup
Pedersen
projektleder
sundhed
professor,
overlæge dr.med.
Ole Westergaard
kasserer
bogholder
 
Anette Winther
formand
Hospitalsudstyr
til Vietnam
Engelsklærer
Ole Riis
formand
Shelter projekt
Shelterindsamling
lærer
Van-Khanh Dang
Shelter projekt
Shelterindsamling
lærer
Katrine Mathisen
Aktivietetsudvalget
Stud.cand.mag.
Loan Tran
pt. Da Nang
Projekt Manager
 
Wilfred Gluud
webmaster
seniorprogrammør
og IT analytiker
Lien Huong Tran
Kulturdag
pædagog
Inger Vinther
Johansen
redaktionen
cand.mag. PhD
Lise Malling Olsen
bistandsprojekter
cand.mag. konsulent
Birte Jensen
kasserer
Indsamlingen Hospitalsudstyr
 
     
Ingeborg
Rasmussen
Shelterindsamling
fhv. sekretær
Jonas Andersen
suppleant
ansvarshavende redaktør
cand.soc
       

DVF's Fem fodaftryk i 2013 - 2012

Referat af Generalforsamlingen i Dansk Vietnamesisk Forening

Dagsorden og forslag til ændringer af vedtægt

PDF med referatet 

Formanden Jørgen Prag's beretning
DVF er stadig spillevende med nye aktive medlemmer af bestyrelsen. Helle Blom har trukket sig som formand for hospitalsindsamlingen og er foreslået erstattet af Anette Winther, som har været udsendt engelsk lærer i Bao Loc flere år. Vi vil fra bestyrelsens side sige mange tak til Helle Blom for det store arbejde hun har gjort gennem årene; hun at bidraget kraftigt til at vi har været i stand til at støtte hospitalet i Bao Loc. Ingeborg Rasmussen foreslås udnævnt til æresmedlem. Der har været en del besøgsaktivitet til Bao Loc hospital, som Helle Blom har beskrevet i sin rapport.
Foreningen fokuserer i øvrigt på kulturelle aktiviteter som kulturdagen, og vil gerne afholde nogle flere møder om aftenen. Vi vil gerne have forslag fra de menige medlemmer. Lad os høre fra jer. Vi vil også gerne invitere til foredrag om rejseberetninger.
Det, der dog egentlig, til stadighed holder foreningen sammen er indsamlingerne og udviklingsprojekterne støttet af DANIDA, og vi er heldige netop at have modtaget 3 millioner i støtte til et projekt til fremme af migrantbørns socioøkonomiske forhold i HCMC. Projektet styres af vor gamle samarbejdspartner HCMC Child Welfare Association, og vi ser frem til flere års aktivitet.
Vi vil meget gerne have flere penge til hospitalet i Bao Loc og medlemmer og donorer er meget velkomne at besøge hospitalet hvis man gør holdt på vejen fra Sai Gon til Dalat.
Jørgen Prag


Formanden Jørgen Prag sammen med Helle Blom, afgående formand for indsamlingen Hopitalsudtyr til Vietnam. 

 

 

Tidligere generalforsamlinger i DVF:  
Generalforsamling DVF den 17. marts 2013  
2012 25. marts - 2011 26. marts 
2010 - 2009 - 2008-2000