Rettet 4-2-2017

Landsindsamlingen Hospitalsudstyr
til Vietnam

Hjælp Vietnam ved at støtte
provinshospitalet i Bao Lôc

Torsdag 1. februar besøgte læge Jørgen Prag og Wilfred Gluud fra Indsamlingsudvalget sammen provinshospitalet i Bao Loc. Fotos Wilfred Gluud.


3 læger på Bao Loc Provinshopital: stående direktør dr Thien, læge Jørgen Prag og vicedirektør dr Thanh. 

Den indre gård i sengeafdelingen.

 ung børnelæge på neonatal (fortidligt fødte) afdeling sammen med baby 

Mikrobiolog Jørgen Prag prøver at reparere stort mikroskop som mikrobiologisk afdeling har opgivet, Stående Mikrobiologisk afdelingsleder.

Bygning af det nye hospital er forsinket, og man kan måske starte med af flytte nogen afdelinger i september.

Vicedirektør dr, Thanh viste rundt på det nye hospital for læge Jørgen Prag samt fotografen Wilfred Gluud.

Wilfred Gluud, der var på besøg på hospitalet, fik 24. januar forevist de 2 maskiner som indsamlingen har doneret i 2016. Til ønsker fra provinshospitalet i Bao Loc blev der i august 2016 overført Dkr. 100.000 til Bao Loc Hospital konto. Fotos Wilfred Gluud

På Intensive Care Unit (ICU) blev forevist en Blod gas-elekrolyt analyser, der måler blodets bestanddele. Den blev fremvist af afdelingslægen Nguyen Thi Huong.
  

På Børneafdelingen så vi en Infusionspumpe til præcisions væskebehandling til for tidligt fødte babyer, fremvist af sygeplejerske Pham Chi The.
   


Indgået i 2016 kr. 115.384. Tak for alle donationer!
Vi nåede at få over 100 donorer inden nytår.
NY FOLDER DECEMBER 2017

Ny plakat - Video 8 min med revideret tekst
Protektor er den kendte jazzbassist Chris Minh Doky,
hvis far er vietnameser.

Besøg os på Facebook 

Send bidrag til netbank reg.nr. 1551 konto 7 00 84 30
Eller Mobile Pay: 93 9931 93 – skriv HO + dit navn
Husk at sende mindst 200kr og opgive cprnr!

Hvordan kan man oplyse sit CPR­nummer indsamlingen?
Man bedes oplyse navn, adresse og telefonnummer samt evt. email, så misforståelser undgås.
1/ sende mail med oplysninger til indsamlingens kasserer Birte Jensen birte@davifo.dk
2/ på telefon (svarer) 38 86 07 01 (kontorpasser torsdag 16 til 18)
3/ send oplysninger i en lukket kuvert til: Dansk Vietnamesisk Forening, Lærdalsvej 7, 230 København S.
Der er fortsat behov for vores donationer!

Dr. Thien forlader sin stilling som direktør for Bao Loc Provinshopital med udgangen af maj 2017.
Indsamlingens formand Annette Winther skriver om Dr. Thien.
PDF VietNam Ajour 3-2016 side 10

Byggeri af nyt hospital, som man forventer at flytte over til i løbet af 2017. Fotos Jan Cadovius.

Side med regler for skattefradrag og testamente 


Annette Winther i Bao Loc  sammen med sygeplejerske Lưu Ngọc Quỳnh Anh, som har gået til engelsk hos Annette.

Generalforsamling søndag 13. marts 2016
Punkt 3. Hospitalsindsamlingen

a. Beretning: Formanden for Hospitalsudstyr Annette Winther fortalte at kalenderåret 2015 startede med at vi sendte ingeniør Preben Byberg på besøg på provinshospitalet i Bao Loc som hospitalsindsamlingen støtter; han lyttede til deres ønsker. I 2015 har vi sendt DKK 145.000 til reparationer, etablering af en taleklinik og enkelte nye maskiner.
Wilfred er i Vietnam og har også besøgt Bao Loc, og løbende sendt billeder og informationer derude fra.
Vi skal også beslutte hvad vi i dette år kan sende af penge.
Vi venter på en indflytningsdato på det nye hospital. Hvad bidrager regeringen med, og hvad skal det gamle hospital bruges til, så vi er tilbageholdende til vi har et bredere kendskab, for at være sikker på vi støtter det rigtige.
Der er to læger og en ingeniør med i udvalget, hjertelig tak til jer, og en stor tak til Birte og med tak for hendes uvurderlige arbejde som kasserer og praktisk hjælp.
Eigil kommenterede at han har kontaktet en gruppe, der er ved at lave et netværk af taleterapi interesserede folk. Det er interessant der er en taleklinik. Annette fortæller at den er etableret i efteråret i 2015 og drives af to australiere. Hospitalets direktør er ansvarig for klinikken, men hende der står for den til daglig er sygeplejerske.
Beretningen blev taget til efterretning.
b. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Regnskabet blev omdelt og gennemgået af Birte Jensen, som fortalte at der modtaget 121.188 kr. Godkendt uden bemærkninger. Bilag 1-GF2016
c. Fremlæggelse af planer og budget for næste års aktiviteter: Planer, er at samle flere penge ind. Vi forsøger at arbejde for at få flere medlemmer og flere penge, donationer. I samarbejde med hospitalet udvælges nøje hvad og hvor vi bedst kan give vores støtte. Vi fortæller løbende lidt om hospitalsindsamlingen i vores blad VietNam Ajour.
Udvalg Hospitalsindsamlingen: Formand Annette Winther, kasserer Birte Jensen, læge Jørgen Prag, læge Karin Mogensen, ingeniør Preben Bybjerg og webmaster Wilfred Gluud (fra efteråret 2016 også medicinstuderende Terkel Christiansen).

Inden 31/12 2015 nåede indsamlingerne 117 bidragydere.
Saldoen var pr. 31/12 2015 kr. 199.000, vi takker for alle donationer!


Wilfred Gluud og Jan Cadovius var 19/2 2016
på rundvisning i provinshospitalet i Bao Loc

Alle fotos er taget af Jan Cadovius. Tekster af Wilfred Gluud.


Børneafdelingen har 82 senge og 28.425 sengedage, og i gennemsnit 6,0 sengedage.
Den ambulante børneafdeling udersøgte 28.372 børn i 2015.


Her foretages en kompliceret operation ved hjælp af Endoskopi. "Hospitalsudstyr til Vietnam" donerede i 2010 udstyr for kr. 445.000 til en moderne operationsstue, fordi vi modtog en arv i 2009. Hospitalet har 6  operatonsrum og operationsafdelingen foretog sidste år 6.867 operationer, foruden 1.846 kejsersnit på gravide kvinder.


Høretest af baby med udstyr doneret af "Hospitalsustyr til Vietnam". Babyen skreg i vilden sky over at få udstyret i ørene, så moderen måtte tilkaldes.


Foto af sygeplejersker tilknyttet operationsafdeligen. Hospitalet har 479 ansatte, heraf 304 med medicinsk uddannelse. 75 læger, 2 Anesthesial Bachelors, og 184 sygeplejerser (26 bachelors og 14 college) samt 31 jordmødre. Apotekerne har ialt 22 ansatte, 7 farmaceuter og 15 assistenter. Desuden er der er 188  sundhedsmedarbejdere og 9 teknikere. Samt 48 adminstrative medarbejdere.


Patinter der venter på billed-dianostisk afdeling. Her gav man sidste år 48.079 stråle-behandlinger, 35.450 med ultralyd, 3570 Endoskopioer samt foretog 3.888 CT Scanninger.
Endosokopi: lægevidenskabelig metode hvor man med avanceret udstyr kan se direkte ind i kroppens hulrum.
CT Scan: computer-forarbejdede kombinationer af mange røntgenbilleder taget fra forskellige vinkler til at producere tværsnitsdata (tomografi) billeder (virtuelle 'skiver) i specifikke områder af et scannet objekt, så lægen kan se inde objektet uden at skære.

Nyre-dialyse afdelingen har hver uge 840 patienter (gennemsnit), der hver er i dialyse gennemsnitligt 3 gange om ugen. Hver behandlig tager 3 timer foruden halv time til rengøring.

Video om
provinshospitalet i Bao Lôc

Video 7:51 minutter
Produceret af Vinh Prag - Communications and Design

Vietnam Ajour 4-2015:
Kære alle medlemmer og bidragsydere

En stor hilsen til jer mens vi venter på nyt om det nye hospital – det siges nu, at de første afdelinger tages i brug i løbet af februar [senere eller i 2017]. Jeg håber, det vil holde stik, og jeg vil glæde mig til at bringe jer billeder og nyheder. Det siges også, at Øre-hals-næseafdelingen bliver blandt de første afdelinger, der tager de nye bygninger i brug, og derfor har jeg bedt overlægen for netop denne afdeling fortælle om en maskine, som han har kunnet få kun takket være jer – en maskine, der allerede nu har betydet meget for et stort antal børn. Overlægen dr. Thanh udtrykker sin store taknemmelighed til jer for den maskine, som jo dels gør livet betydeligt lettere for disse børn, men som også giver ham endnu et område, hvor han kan udmønte sin dygtighed.

Annette Winther, formand Hospitalsudstyr til Vietnam

Artikel fra Vietnam Ajour 4-2015 som PDF

Indsamlingen sendte 13. april 2015 sendt 145.000 kr. til reparationer samt mindre nyanskaffelser til hospitalet i Bao Loc. Så nu er der brug for nye donationer!!

Efter et kort, men enigt møde mellem Preben Bybjerg og Annette Winther den 11 april - på Vietnam Kulturdagen - er der sendt 145.000 kr til hospitalet i Bao Loc. De penge skal dække:

  • 5.700 kr. Reparation af "vaskemaskine" til instrumenter
  • 3.300 kr. Sim-kort til tandlægestol, så denne kan bruges
  • 22.000 kr. Vacuum regulatorer
  • 33.000 kr. Udstyr til taleterapeuten   
  • 80.000 kr. Audiometer

Dette giver 141.000 kr, så der blev rundet lidt op aht. evt. kurssving.


Se billedserie fra marts 2015
af Wilfred Gluud

Fotos af 2 nye centrale anlæg doneret af indsamlingen Hospitalsudstyr.

Centralt anlæg til trykluft doneret af indsamlingen.
Compressed Air system from Sagomed, pris 199.055 Dkr. Foto Wilfred Gluud
Nyt centralt anlæg til vakum doneret af indsamlingen.
Suction System from Cong Ty 213.928 Dkr.
Foto Wilfred Gluud

Formand
Engelsklærer
Annette Winther

Side med regler for skattefradrag
og testamente
 

Fremtidsplaner på Generalforsamling
Søndag d. 22. marts 2015

af Annette Winther
Planer, som jo i vid udstrækning også er drømme for det kommende år.
Hospitalsindsamlingens hoveddrøm er naturligvis, at ideer må blomstre og myldre frem mhp flere medlemmer, flere donationer og måske flere bidrag i form af arv!
Den realistiske plan lige nu for 2015 er – og det er jo i lyset af vores økonomiske situation – anskaffelse af endnu et moderne operationsleje, det er i den dyre ende – i den billigere ende står anskaffelse af audio-udstyr, så sygeplejerske Ms. My’s uddannelse som taleterapeut må kunne hjælpe patienter, som af den ene eller den anden grund har mistet talens brug.
Endvidere ønsker vi et højere niveau på uddannelse – der er nu personale, der vil kunne have gavn af ophold her i Danmark – deres engelsk-niveau gør det muligt, vi ønsker direktør, overlæge dr. Thien på besøg, men vi vil naturligvis også fortsætte med at sende relevant-uddannede folk dertil mhp både iagttagelse og støtte.
Rent personligt ønsker jeg, at man vil sende mig til Bao Loc ved indvielsen af det nye hospital – den skal finde sted i slutningen af 2015 eller begyndelsen af 2016 – det anser man for sandsynligt.
Anskaffelser af endnu et moderne operationsleje er et håb vi kan efterkomme.
Det blev fremhævet at vi i 2014 var blevet betænkt med endnu en arv. Beretningen blev godkendt.
Kasseren Birte Jensen oplyste at det indsamlede beløb i 2014 blev på 220.113 kr. Heraf bidrag 144.915 kr. og arv på 75.218 kr. MANGE TAK! PDF med revideret regnskab
 

    
Provinshospitalet i Bao Loc har installeret nyt central anlæg i november 2014 med overtryks luft som Indsamlingen har doneret. Det skal bl.a. til anvendes til CPAP til for tidligt fødte babyer. Vores ingeniør og tekniker Preben Byberg rejste i slutningen af februar 2015 til Vietnam og Bao Loc for at teste installationen. Han medbragte en Lækagedetektor til trykluft som var indkøbt for 2.105 Dkr.

Hjælp os med at støtte det fattige, men velfungerende provinshospital
Bao Loc General Hospital i Lam Dong Provinsen

Vi støtter med udstyr og uddannelse
Indsamlingen arbejder helt uden lønnet arbejdskraft
Danske læger, sygeplejersker og teknikere deltager, støtter og superviserer. 
Send dit bidrag på Giro 7 00 84 30
Netbank reg.nr. 1551 - konto 7008430

Besøg os på Facebook 

Nyt fra Hospitalsindsamlingen Vietnam Ajour 4. kvartal 2014 PDF
- artikel af dr. Son Hoang, chefkirurg ved Bao Loc Hospital:
Gaver fra Dansk Vietnamesisk Forening til Bao Loc 

23. april 2014: Ny formand for
Hospitalsudstyr til Vietnam

Annette Winther: I dag kender ingen Bao Loc og hospitalet bedre end jeg - og dog har jeg haft mine forbehold. Jeg bor i Odense, og selvom jeg i bund og grund også er ambitiøs, så er Helle Blom vanskelig at følge efter - dog har jeg den glade viden, at Helle vil give mig støtte i eventualle svære situationer, og at Hospitalsindsamlingens øvrige bestyrelsesmedlemmer vil give hjælp og stille op, hvor det ikke er muligt for mig.
Helle Blom: Her på falderebet skal alle jer der gennem årene har støttet vores hospitalsindsamling have en stor tak for samarbejdet fra mig personligt. Det er mit håb at I fortsat er med, når Annette har overtaget min rolle.

Artikler i Vietnam Ajour 1-2014
Annette Winther: Nyt fra Hospitalsustyr: Vietnam - igen, igen
Helle Blom: Stopper som formand for Hospitalsindsamlingen

Helle Bloms beretning 23. marts 2014   
"Direktøren Dr. Thien har skrevet en sød mail til mig hvori han takker for min indsats, eller som han skriver ” It is clearly that you have given us a hand in serving patient, especialy children in Bao Loc Lam Dong”. Således en tak fra Dr. Thien til jer alle der har støttet vores indsamling. Han giver også udtryk for sin glæde over at Annette fortsætter mit arbejde."
Årsregnskab for 2013 - Indsamlede midler 122.165 kr.

Ny formand Annette Winther

Tidligere formand Helle Blom

  klik for stort foto  klik for stort foto  
Fagpersoner der ønsker at hjælpe med projektet er meget velkomne. Eller man er velkommen til at besøge hospitalet i Bao Loc, specielt hvis man kan bidrage med faglige foredrag.

Indsamlingsudvalget er udpeget af Dansk Vietnamesisk Forenings bestyrelse og suppleres efter behov med særligt sagkyndige bl.a. sygeplejersker og læger. Udvalget består af engelsklærer Annette Winther, formand; Birte Jensen, kasserer; læge Karin Mogensen; læge Jørgen Prag; ingeniør Preben Byberg, webmaster Wilfred Gluud samt medicinstuderene Terkel Christiansen.

Bao Loc General Hospital - Lam Dong Provincial Hospital No 2
Bệnh viện Đa Khoa 2 Lâm Đồng
2 Đinh Tiên Hoàng, Bao Loc city, Lam Dong province

Vietnamese website http://baolocgh.vn/

Besøg på hospitalet bedes aftalt med Indsamlingens formand annette@davifo.dk

Rekvirer folder om indsamlingen og girokort på tlf. 38 86 07 01 - eller E-mail: info@davifo.dk
Telefon 38 86 07 01

Hjælp til provinshopitalet i Bao Loc 2009-2013

Fra 1978 til og med 2016 er der i alt indsamlet 5.645.746 kr.

Skattefradrag for donationer - se særskilt side

Send dit bidrag på Giro 7 00 84 30 - Netbank reg.nr. 1551 - konto 7008430


I 1979-2008 støttede vi Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh City

Læs om DANIDA-finansierede projekter i sundhedssektoren