Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh City

Pediatrics Hospital No 1 - Bệnh Viện Nhi Đồng 1

341 Su Van Hanh Street, Ward 10
District 10, Ho Chi Minh City
Webside kun på vietnamesisk www.NhiDong.org.vn
Tel:+84-(0)-8-3927-1119 - E-mail: bvnNhiDong@NhiDong.org.vn

Tilbage til Indsamlingen - Sundhedprojekter

Neden for: Artikel & fotos af Wilfred Gluud: "Børnehospital i arbejde"

  Foto: Lars Kruse

Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh byen i 2005

  • Dækker børn i ca. halvdelen af Ho Chi Minh byen og and 31 provinser I det sydlige Vietnam. Behandler næsten alle sygdomme hos børn.

  • Har 35 ambulante afdelinger og modtager årligt 1.114.670 besøg.

  • 17 kliniske afdelinger med 900 beds og 48.758 indlæggelser. Udfører 15.045 operationer (55 om dagen).

  • Har 1.128 ansatte, heraf 70 børnelæger, 30 børneoperationslæger og 400 sygeplejersker.

  • 49% lider af forskellige infektionssygdomme, og der er derfor fokus på forebyggende arbejde, bl.a. gennem DVFs Danida-finansierede bistandsprojekter.

  • Sundhedsministeriet har pålagt hospitalet at være ansvarlig for at hjælpe hospitalerne i de sydlige provinser, og 52% af patienterne kommer fra andre provinser. Hospitalet har uddannelser og videnskabelige undersøgelser indenfor børnesygdomme. Der foretages besøg i provinserne, samt hjælp og uddannelse med programmer for nyfødte, dengue feber, akutte sygdomme og skader, hjernebetændelse, overførsel af nye tekniker, telefon-hotline mv.

Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh City blev bygget i 1954 hvor det havde 250 senge, 

I 2004 var der 850 senge fordelt på 17 afdelinger, samt 6 laboratorier. Sengene udnyttes 110%, hvilket er 10% overbelægning, som regel ved at 2 børn deler en voksenseng. Antallet af indlæggelser er vokset fra 40.000 i 2002 til 49.109 i 2004, indlagt 6,94 dage i gennemsnit. Antallet af operationer er steget fra  11.000 til 12.619. I 2002 var der 820.000 ambulante besøg, det er vokset til 1.051.456 besøg i 2004.

Antallet af ansatte er vokset fra 2202 til 973 til 1.080 i 2004, med 182 læger, 9 apotekere, 437 sygeplejersker, teknisk stab 124, 283 ‘Housekeepers’ (sygehjælpere/rengøring), 4 ingeniører og 41 andre.

Sygehuset behandler børn op til 15 år, som kommer fra alle provinser i det sydlige Vietnam og fra selve storbyen. Man tager sig af alle sygdomme undtagen stivkrampe, difteri samt hjerte- og hjerne-kirurgi. Man prioriterer behandlingen af de typiske U-landssygdomme som diarré, luftvejsinfektioner, malaria, denguefeber og underernæring. Vaccinationer udføres også. Ud over behandling deltager sygehuset i undervisning af læger og sygeplejersker, i forskning og i internationalt samarbejde. Dansk Vietnamesisk Forening har et mangeårigt samarbejde med sygehuset. 

Når man går en tur rundt i sygehuset, ser man børn og forældre overalt, og man får en fornemmelse at stor aktivitet og entusiasme. Dette bekræftes af, at en børnelæge ser gennemsnitlig 100 patienter på en arbejdsdag. Generelt er belægningsprocenten under 100, men på denguefeber-afdelingen fortalte lægen, at de undertiden har belægning på over 100%, hvilket betyder mere end en patient i sengen – det er ikke ualmindeligt på vietnamesiske sygehuse. 

Standarden af diagnostik og terapi på Børnehospital nr. 1 bedømmes som meget høj, om end der på det højteknologiske område er nogle mangler sammenlignet med danske forhold – f. eks. bruger man undertiden manuel vejrtrækningshjælp på intensiv afdeling, da man ikke har tilstrækkelig med respiratorer. Sygehuset har også en afdeling for traditionel vietnamesisk behandling, og her kan man f.eks. behandle med akupunktur og urter.

Aktivitetsudviklingen på børnehospitalet har siden begyndelsen af 1990erne været præget af to forhold:

  • en stor befolkningstilvækst i Ho Chi Minh City, der skønnes at være vokset fra 4 til ca. 8 mio. indbyggere, med deraf følgende øget behov for hospitalets ydelser.

  • en bevidst omlægning af aktiviteterne fra indlæggelser til ambulante forløb i de situationer, hvor dette har været fagligt muligt,  med det formål at udnytte de begrænsede ressourcer så effektivt som muligt. Dansk Vietnamesisk forenings støtte til indretning og udstyr til den renoverede og udvidede "outpatient department" (ambulatorier), der også omfatter daghospitalsfunktioner, har bidraget væsentligt til, at dette har været muligt.

I overensstemmelse hermed er antallet af ambulante ydelser siden 1995 steget fra ca. 260.000 til 1 million, medens de ressource- og personalekrævende indlæggelser fra ca. 40.000 pr år. har været nede på ca. 30.000, men nu er oppe på 50.000 indlæggelser. Samtidig er antal senge vokset fra 800 til 850, og antal operationer er steget fra lidt over 7.000 til ca. 12.000.

Omlægningen er sket uden at det er gået ud over den faglige standard af diagnostik og behandling, og tjener som eksempel for andre hospitaler i området med tilsvarende behov for rationalisering.

Tekst af overlæge Freddy Karup Pedersen og anæstesilæge Martin Smedebøl opdateret af Wilfred Gluud fra VietNam ajour nr. 1, 2006.

Tilbage til Indsamlingen - Sundhedprojekter

Børnehospital i arbejde

Reportage fra Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh byen, som DVF har støtter gennem Indsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam med forsendelser af udstyr siden 1980.

Af Wilfred Gluud, VietNam Ajour nr. 3/2005

I starten af maj havde jeg lejlighed til at besøge Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh byen, efter jeg havde deltaget i 30 års jubilæet for Vietnam-krigens afslutning (se sidste nummer). Jeg har flere gange tidligere besøgt hospitalet, og brugte nu en formiddag på materiale til denne reportage. Først var der et kort møde hvor også den nye direktør dr. Thuan deltog, han er tidligere leder af den intensive neonatalafdeling på børnehospitalet. Tidligere direktør dr. Tram er nu leder af eksterne projekter (herunder IMCI). Derefter rundtur  på hospitalet med chefsygeplejersken Vo Kim Så og Ingeniør Quang, som begge taler udmærket engelsk.

Direktør dr. Thuan fortalte at halvdelen af patienterne kommer fra andre dele af det sydlige Vietnam. Han takkede også for Dansk Vietnamesisk Forening og bidragydere til indsamlingen for modtaget udstyr gennem mange år. Det har været og er en meget stor hjælp for hospitalet. Antallet af patienter er stigende og der er fortsat brug for hjælp!

Hospitaler behandler børn op til 15 år, og afviser ingen patienter. Men det er fortsat nødvendigt delvis at opkræve gebyrer for de patienter der har råd. Desuden stiller hospitalet lokaler til rådighed for frivillige sociale rådgivere der hjælper fattige patienter, hvor Kvindeunionen er en af de organisationer der står bag dette arbejde. Desuden bemærkede jeg hospitalet har nu har fået legepladser flere forskellige steder.

Jeg besøgte flere forskellige afdelinger. Også Audiologisk afdeling som havde et skilt der fortalte de er ”sponseret by Danida Denmark”. Dr. Nhu og Bé, lederen af Øre, næse og hals Afdelingen, viste stolt det nye lydtætte rum til høreundersøgelser, som til dels er bygget med bistand og udstyr fra Danmark.


Det traditionelle besøgsbillede: fra venstre Dr. Le Tri som er leder af IMCI projekt-afdelingen, svagstrømsingeniør Vo Nat Quang som leder værksted for reparation og vedligeholdelse af hospitalets tekniske udstyr og var på kursus i Danmark i 1998 og 2004, Wilfred Gluud, chefsygeplejersken Vo Kim Så har været i Danmark i 1994 samt hospitalets nye direktør som er 37 år.


Patienten Nguyen Van Mên er 11 år gammel og har hjernebetændelse (Encephalitis), der fået lov til at udvikle sig. Han underernæret og var i koma de første otte dage han var på hospitalet, efter 3 uger er han i bedring. Han kan nu forstå hvad der sker, men kan endnu ikke tale. Familien bor i Tien Giang provinsen. Faderen tog frem og tilbage hver dag, og passede barnet på hospitalet. Barnet får mad fra hospitalet, mens faderen køber mad selv. Faderen er bonde og har to børn, konen var hjemme og arbejde i marken.


Hospitalet modtager nu over 1 million ambulante patienter, og der er et mylder af voksne og børn der venter på behandling.


På rundturen passerer vi ingeniør Quang afdeling som står for reparation og vedligehold af hospitalets udstyr, på et skilt udenfor står der ”sponsoret by DVA”. Vi besøger også et teknikum hvor kompressorerne til de vidtforgrenede  trykluft og vakuum systemer står. Systemerne er opbygget siden 1995 med maskiner fra Danmark, både brugt og nyt udstyr som gaver fra danske firmaer, og udstyr indkøbt for indsamlingens penge.


Brandsårsafdelingen har stadig mange patienter, men der er også enkelte ledige senge. I 1979 var afdelingen overbelagt, og i 1997 var den tæt belagt. Hovedparten skyldes ulykker med børn der kommer for tæt på den åbne ild i køkkenet, eller med petroliumslys og husbrande. Både lederen Dr. Ha og resten af personalet på afdelingen virkede glade og engagerede, på trods af arbejdets alvor.

Tilbage til Indsamlingen - Sundhedprojekter