Provinshospitalet i Bao Loc 2009-2014

Nyt fra Hospitalsindsamlingen Vietnam Ajour
 4. kvartal 2014 - PDF artikel af dr. Son Hoang, chefkirurg ved Bao Loc Hospital:
"Gaver fra Dansk Vietnamesisk Forening til Bao Loc"

23. april 2014: Ny formand for
Hospitalsudstyr til Vietnam

Annette Winther: I dag kender ingen Bao Loc og hospitalet bedre end jeg - og dog har jeg haft mine forbehold. Jeg bor i Odense, og selvom jeg i bund og grund også er ambitiøs, så er Helle Blom vanskelig at følge efter - dog har jeg den glade viden, at Helle vil give mig støtte i eventualle svære situationer, og at Hospitalsindsamlingens øvrige bestyrelsesmedlemmer vil give hjælp og stille op, hvor det ikke er muligt for mig.
Helle Blom: Her på falderebet skal alle jer der gennem årene har støttet vores hospitalsindsamling have en stor tak for samarbejdet fra mig personligt. Det er mit håb at I fortsat er med, når Annette har overtaget min rolle.

Artikler i Vietnam Ajour 1-2014
Annette Winther: Nyt fra Hospitalsustyr: Vietnam - igen, igen
Helle Blom: Stopper som formand for Hospitalsindsamlingen

Helle Bloms beretning 23. marts 2014   
"Direktøren Dr. Thien har skrevet en sød mail til mig hvori han takker for min indsats, eller som han skriver ” It is clearly that you have given us a hand in serving patient, especialy children in Bao Loc Lam Dong”. Således en tak fra Dr. Thien til jer alle der har støttet vores indsamling. Han giver også udtryk for sin glæde over at Annette fortsætter mit arbejde."
Årsregnskab for 2013 - Indsamlede midler 122.165 kr.

Ny formand
Annette Winther

Tidligere formand
Helle Blom

Årsberetning 2013

Formanden Helle Blom
for Hospitalsindsamlingen
på generalforsamlingen 17. marts 2014

Igen i år har vi haft mulighed for at hjælpe Provinshospitalet i Bao Loc med udstyr og uddannelse. Annette Winther, vores engelsklærer er p.t. i Bao Loc og det er i år fjerde gang hun er derude. Hun var ikke mere end lige ankommet før en af lægerne kom løbende hende i møde, tog begge hendes hænder og udtrykte meget stor taknemmelighed for det apparatur de havde modtaget. Annette har igen lavet flere hold af elever på forskellige niveauer samt diskussionsgrupper.
Vores formand Jørgen Prag har besøgt hospitalet en enkelt gang og han fik også mange positive tilkendegivelser med hjem.

I Dansk Vietnamesisk forening mærker vi en stigende interesse for Vietnam. Specielt for Hospitalsindsamlingen drejer det sig om henvendelser fra sundhedsfaglige der meget gerne vil ud og hjælpe hvor de kan. Bao Loc har haft besøg af 3 sygeplejestuderende der har lavet en opgave om underernærede børn og børnedødelighed i forbindelse med deres studie
(artikel i Vietnam Ajour som PDF).


Mikroskop på laboratoriet Olympos BX 40, istandsættelse 7.225 kr. doneret af Indsamlingen. Foto: Dr. Vu Nam Bien. Klik på foto for stort billede.

Det er ikke helt let at formidle kontakter i Vietnam. Hvis man vil arbejde kræver det også speciel tilladelse som man skal sørge for at få på plads i god tid.  I det omfang Bao Loc Hospitalet giver tilladelse til det, vil vi godt i foreningen hjælpe med at formidle kontakten.
Hospitalsindsamlingen er kommet på Facebook. Jeg håber at vi på den måde når længere ud og vi har da også tanker i gang om andre tiltag.
Desværre har vi flere gange måttet takke nej til at modtage brugt udstyr og apparatur. Det er ved lov forbudt at indføre brugt materiel i Vietnam. Det er meget ærgerligt da vi er klar over at det vi får tilbudt fremstår som nyt. Heldigvis har vi kunnet guide dem der har budt ind videre til nogen der kunne bruge det.
Der er i 2012 indsamlet 113.806 kr. og vi har i 2012 indkøbt udstyr for 445.000 kr. Det godkendte regnskab blev fremlagt på generalforsamlingen og blive trykt i bladet.
Som det fremgår af ovenstående har vi nu brugt det sidste af den arv vi modtog i 2009. Bao Loc General Hospital har stadig brug for vores støtte og vi har netop fået en ny liste med de behov de har for hjælp. På trods af at Vietnams økonomi er i fremgang ligger Bao Loc i en fattig provins. Derfor er alle bidrag velkomne og man skal huske på at alle bidrag er fradragsberettigede. Helt ned til den første krone.
En stor tak til alle der støtter  ”Hjælp syge børn i Vietnam” fra os alle i hospitalsindsamlingen - Birte Jensen - Karin Mogensen - Annette Winther - Preben Byberg - Wilfred Gluud - Jørgen Prag og Helle Blom, Formand for Hospitalsindsamlingen


Jule og Nytårhilsen fra Helle Blom 2013/2014

Alle venner og bidragydere ønskes glædelig jul 2013 og godt nytår 2014. Husk også at sende et bidrag til reg.nr. 1551 - konto 7008430. Læs om hjælp til provinshospitalet i Bao Loc

Dr. Hung: En lang historie om et effektivt samarbejde
Under denne overskrift holdt direktør dr. Hung fra Børnehospital nr. 1 festforelæsning om Freddy Karup Pedersens mangeårige indsats for børnesundheden i Vietnam. Forelæsningen fandt sted 24. maj 2014 i forbindelse med Freddy Karup Pedersens afskedsreception på Rigshospitalet. Læs artiklen

Sygeplejestuderende på Bao Loc Hospital

Tre sygeplejestuderende besøgte i februar 2013 Bao Loc General Hospital i Lam Dong provinsen i Vietnam. Fejlernæring blandt børn er et stort problem og er tæt forbundet med børnedødelighed.
Artikel som PDF

Donation i 2013 ASD II Ventilator

Vi har i 2013 doneret et anæstesi-apparat for 139.925 kr. til en af deres operationsstuer. Vi fik ny liste fra hopitalet med prioriterede ønsker om hvad de har behov for og valgte at støtte hospitalet med et anæstesiapparat mere. Klik på foto for stort billede.
Hospitalet har allerede fået et apparat med vores støtte, men da de har mange operationer hver dag, var det et stort ønske.

Nyt udstyr doneret i 2012 for i alt 445.000 kr.

Operationslejet og et Diathermi apparat samt sugesystem med vægudtag og anæstesi-apparatet. Kirurgen er Dr Nguyên og patienten Hoàng Vi Cuòng, 2 år gammel.
Fotos: Dr. Vu Nam Bien. Klik på foto for stort billede, vi advarer om at det ikke er for sarte sjæle!
Lederen af afdelingen for vedligeholdelse med et svejseapparatnyt doneret i 2012.
Fotos: Dr. Vu Nam Bien. Klik på foto for stort billede.

 

Helle Blom, fhv. formand  for Hospitalsindsamlingen

Årsberetning 2011
på generalforsamlingen
25. marts 2012

Det har været et godt år med hensyn til støtte og hjælp til Provinshospitalet i Bao Loc. Hospitalet har fået tildelt apparatur for i alt 400.000 kr. Det er alt sammen vigtigt apparatur, som alle patienter på hospitalet får gavn af. Udgifterne vil fremgå af vores regnskab, som er godkendt af vores revisor, og som fremlægges her på generalforsamlingen om et øjeblik. Det vil i øvrigt blive trykt i næste nummer af VietNam Ajour.

Mit besøg i februar 2011 på hospitalet havde bl.a. det formål at få en liste over nye behov med hjem. Det blev en meget velbegrundet liste med prioritering fra de forskellige afdelingschefer hvor apparaturet skulle bruges. Vi i indsamlingsudvalget, har efterfølgende brugt meget tid på at få yderligere dokumentation og tilbud på udstyret, som anskaffes lokalt i Vietnam. Et andet formål med mit besøg, var at se om det apparatur vi havde doneret, blev brugt efter hensigten, og om de kunne vedligeholde det. Det var også i orden. Jeg har skrevet om det og bragt fotos i vores blad i løbet af året.


Under besøget besøgte jeg en fattig familie syd for Bao Loc, som havde haft deres lille pige indlagt på hospitalet i 3 mdr. til behandling med C-PAP (udstyr som vi har doneret). Det blev til en artikel i bladet, og Annette Winther følger op på historien om den lille pige. Hun har også besøgt familien og vil skrive artikel om det i næste nummer.
Der var ikke nogen radiospot i år, men tv-spot med vores logo blev vist den 18. november.
Vores engelsklærer, Annette Winther, er p.t. i Bao Loc for at undervise i engelsk og direktør Thien har netop skrevet til mig at de meget gerne vil have Annette ud igen næste år. Annette vil holde foredrag om sit ophold på vores Kulturdag den 14. april.
På vores sidste møde i udvalget blev det besluttet hvad vi ville støtte hospitalet med ud fra deres behovsliste. Vi har ikke midler til at alle ønsker kan opfyldes. Da vi er meget seriøse med hensyn til at bruge de indsamlede penge rigtigt, har vi i første omgang sagt ja til apparatur for ca. 68.000 kr., og afventer tilbagemelding på 2 ting. Desværre har vi ikke penge til at hjælpe hospitalet med en ny autoklave. Den alene beløber sig op i 450.000 kr., og så kommer installationen oveni.
Der er i år indsamlet 145.727 kr. fra 122 bidragsydere. Det er flere bidragsydere end sidste år. Det skyldes at der ved Annemarie Jørgensens mindehøjtidelighed blev opfordret til at sende penge til vores girokonto. Annemarie var medlem af DVF’s bestyrelse i en årrække. Ligeledes er der ved flere fødselsdage og familiefester også indsamlet større beløb. I skal vide at vi er jer alle meget taknemmelige for de bidrag vi modtager. Hospitalsindsamlings-regnskabet som PDF
En stor tak til alle for at I gør det muligt at forbedre behandlingen af børn og deres forældre på Provinshospitalet i Bao Loc.

Fotoserie februar 2011 fra Bao Loc Hospital


Formanden for Hospitalsindsamlingen Helle Blom
Årsberetning 2010 på generalforsamlingen 26. marts 2011

Godt nytår til alle og så de tørre facts. Vi har afholdt 3 møder i 2010 og formanden har deltaget i bestyrelsesmøderne. Vores udsendte engelsklærer, Annette Winther, er blevet medlem af indsamlingsudvalget, hvilket vi er meget glade for, idet Annette gør et stort arbejde for foreningen. Radio og TVspot blev som sidste år sendt den 20. november.
Der er i 2010 modtaget bidrag fra 99 bidragsydere på i alt 130.225 kr. Tusind tak til jer alle. Vi er dybt taknemmelige for alle de bidrag vi modtager. Sammen med den arv vi fik sidste år har vi været i stand til at yde støtte til det fattige provinshospital i Bao Loc med vigtigt udstyr der indgår i behandlingen af børn samt støtte i form af udsendelse af engelsklærer. Annette vil igen i år holde foredrag om Bao Loc Hospitalet på vores Kulturdag den 19. marts i Østerbrohuset. Det er en meget stor succes med engelskundervisning på hospitalet og Annette har derfor i samråd med Direktøren planlagt at rejse ud igen som frivillig i 2012. Eleverne er sat i studiekredse og har fået opgaver der løber hen over dette år.
Regnskab for landsindsamlingen er godkendt hos vores revisor og bliver forelagt på generalforsamlingen og vil blive trykt i næste blad.
I 2010 har vi støttet hospitalet med en vaskemaskine og en tørretumbler der hver kan tage 50 kg. tøj. De er installeret og jeg så dem i brug ved mit besøg her i februar. Derudover har vi bevilliget penge til indkøb af en opvaskemaskine til instrumenter. Den er desværre ikke kommet endnu men det er tæt på den også bliver installeret. Det er meget tilfredsstillende at vi kan indkøbe udstyret lokalt i Vietnam. På den måde slipper vi for den meget dyre transport og vi støtter lokalsamfundet. Der har på ingen måde været problemer med at overføre de beløb der skulle til. Vi har særdeles god kontakt med hospitalsdirektøren som melder tilbage når transaktionen er udført.
Det var en meget positiv oplevelse at besøge hospitalet igen i februar i år (se fotoserie). Alle jeg mødte og talte med på hospitalet var meget taknemmelige for vores støtte og hjælp. Jeg fik også mange tilkendegivelser fra Hospitalets direktør Dr. Thien Van Huyen, om hvor taknemmelige de er for vores hjælp. Så endnu engang tak til jer alle som gør det muligt at hjælpe hospitalet til bedre behandling af børn og deres forældre.

Fotoserie februar 2011 fra Bao Loc Hospital     

Fotoserie maj 2010 af Wilfred Gluud  
Ny ønskeliste fra Bao Loc Hospitalet og Nyt fra Indsamlingen blad 3-2010 
Nyt fra indsamlingen blad 2-2010
Beretning og regnskab 2009 blad 1-2010

 

Se TV-udsendelse fra 27/12 2009 TV2 FYN: Annette Winther i Vietnam - Pensioneret lærer fra Odense kan ikke lade være med at hjælpe - af Jørgen Flindt Pedersen. Video 17 minLæs Annette Winthers artikel om at arbejde som Engelkslærer i Bao Loc samt nyt fra Indsamlingen i blad 4-2009 PDF

Bao Loc Hospital november 2008 - 37 fotos af Wilfred Gluud 
22 fotos fra Bao Loc General Hospital, juli 2009 af Nis Jensen

Formanden Helle Blom for Hospitalsindsamlingen: Årsberetning 2009


Nyt fra Indsamlingen i blad 3-2009 PDF

Nyt fra i fra indsamlingen maj 2009 (blad 2-2009)

Vores start med at støtte Bao Loc hospitalet i den fattige provins Lam Dong er gået rigtig godt. Da vi besøgte Bao Loc blev der lavet en liste over værktøj de havde brug for til at reparere deres medikotekniske udstyr (apparatur og udstyr der bruges på hospitalet). Vi har overført 2.000 USD til hospitalet til indkøb af dette værktøj. Som dokumentation for at har brugt pengene til indkøb af værktøj har vi fået en fakturaen tilsendt samt fotos af det værktøj de har indkøbt.
   

Pengeoverførslen var også for at sikre os at det kunne lade sig gøre, da vi fremover påtænker også at indkøbe udstyr i Vietnam, hvor vi hidtil har sendt udstyr købt i Danmark. Det gik altså uden problemer og jeg har fået en meget fin kontakt med overlæge Dr. Bien som er blevet min kontaktperson derude, udpeget af hospitalets direktør.

Som beskrevet i sidste nummer blev der lavet en liste over det udstyr og apparatur vi godt ville støtte hospitalet med. Engelsklærer og værktøj stod på listen og det gjorde C-PAP udstyr også. Vi har netop indkøbt 4 nye komplette sæt C-PAP som snarest skal sendes af sted til Bao Loc. Det er blevet noget dyrere siden vi sidst købte C-PAP til Børnehospital nummer 1. Helt præcis 20.000 kr. dyrere. Det er udstyr som er meget centralt i behandlingen af luftvejssygdomme, som mange børn er indlagt med på hospitalet. Og overlægen på børneafdelingen sætter stor pris på at vi støtter netop med det udstyr.

Derudover ingeniør Byberg i Hospitalsindsamlingsudvalget gået i gang med at undersøge priser m.m. på ultralydsudstyr som vi også har planlagt at hjælpe med. Det er meget dyrt og vi undersøger også om det kan indkøbes i Vietnam. Heldigvis har vi god hjælp af Ingeniør Quang som stadig samarbejder med os, selv om han ikke længere er ansat på Børnehospital Nr. 1.

Vi har haft held med at finde en engelsklærer til Bao Loc hospitalet. I sidste nummer af Vietnam ajour søgte vi en engelsklærer der skulle undervise læger og sygeplejersker i en periode på 3 måneder. Det er lykkedes og vi planlægger at sende vedkommende derud fra november. Mere om dette i næste blad.

Ud over at overlæge Viggo Balle er udtrådt af indsamlingsudvalget er overlæge Else Andersen nu også udtrådt. Tusind tak til dem begge for mange års deltagelse i arbejdet. Udvalget har nu kun to læger og vi håber at finde yderligere en læge der vil deltage i arbejdet.

Udover at holde foredrag på vores kulturdag om hospitalet i Bao Loc, har jeg været inviteret Virum Innerwheel for at holde foredrag. Der var 40 meget interesserede kvindelige yttere, og foruden at fortælle om hospitalet i Bao Loc viste jeg vores film fra Børnehospital nr.1 fra 2006, suppleret med fotos fra provinshospitalet i Bao Loc. Filmen er stadig aktuel og kan købes hos os og den uddeles gratis til nye medlemmer.

Skattefradrag - se særskilt side


Formanden Helle Blom for Hospitalsindsamlingen
Årsberetning 2008 på generalforsamlingen 28. februar 2009    

Indsamlingen formand Helle Blom berettede på generalforsamlingen 28/2 2009: Der er afholdt 3 møder i løbet af året i indsamlingsudvalget. Formanden har derudover deltaget i samtlige bestyrelsesmøder, der har været afholdt. Der var radio- og Tv-spot den 20 november. Ligeledes blev der sendt nyhedsbrev ud til alle med tak for bidrag i november. Kassereren har bemærket en stigning i indkomne bidrag efter udsendelse af nyhedsbrevet.
Der er i år indsamlet 121.099 kr. fra 111 bidragsydere. Det er lidt mindre end sidste år. Regnskabet er sendt til godkendelse hos vores revisor og bliver trykt i vores næste blad. Regnskab PDF-fil De nye regler for oplysning af CPR-NUMMER, hvis man ønsker fradrag, er beskrevet i det sidste blad og her på vores hjemmeside.

Det er nu en kendsgerning, at vi fremover støtter det fattige Provinshospital i Bao Loc. Da Preben Byberg, Wilfred Gluud og jeg besøgte hospitalet i november, kunne vi ved selvsyn konstatere, at de har brug for vores hjælp. Det var en fantastisk dejlig oplevelse at besøge hospitalet og hilse på direktøren og hans personale. Vi har fået en kontaktperson og har allerede etableret et mægtig godt samarbejde. Hospitalet blev gennemgået, og der blev lavet en prioriteret liste over det udstyr, vi kan hjælpe dem med. Vi har allerede overført 2.000 USD til hospitalet, der skal bruges til indkøb af værktøj, som de mangler i deres vedligeholdelsesafdeling. Det næste vi skal indkøbe er 4 sæt C-PAP udstyr, som skal bruges på deres børneafdeling.

Derudover vil vi godt hjælpe dem med et engelsk kursus og har efterlyst en lærer, der kan tage derud i en 3-måneders periode. Det skulle være undervisning til læger og sygeplejersker.
Vi har endnu ikke modtaget vores arv. Boet er ikke opgjort, idet den lille andelslejlighed ikke er solgt. Der skulle nu være en interesseret køber, så vi håber det snart lykkes. Det er DVF og Folkekirkens Nødhjælp der skal dele arven. Det er vi meget taknemmelige for. Vi vil således have mulighed for at støtte Bao Loc hospitalet med det meste af det udstyr, de har brug for i behandlingen af blandt andet syge børn.
Overlæge Viggo Balle som var med i IMCI projektet og har været med i indsamlingsudvalget i mange år, har valgt at trække sig fra sin post i udvalget. Fremover vil Viggo Balle være ressourceperson, som vi i DVF kan trække på. Det var i sin tid Overlæge Viggo Balle, der fik mig med ind i hjælpearbejde, da jeg var ansat på hans øre-næse-hals-afdeling i Gentofte. En stor tak til Viggo Balle for hans indsats i udvalget.
Ved min afskedsreception fra Forsvarets Sundhedstjeneste 30. maj, blev vores film ”Børn og Sundhed i Vietnam” vist for de knap 100 kollegaer til mig. Filmen blev godt modtaget.

Skattefradrag for donationer - se særskilt side

Send dit bidrag på Giro 7 00 84 30 - Netbank reg.nr. 1551 - konto 7008430


Retur til Hospitalsudstyr  
1979- 2008 støtte til Børnehospital nr. 1   
Læs om DANIDA-finansierede projekter i sundhedssektoren