Hjælp til Børnehospital
nr.1 i årene 1979-2008

Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam støttede Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh byen 1979-2008

Fra 2009 har Landsindsamligen Hospitalsudstyr til Vietnam
sendt udstyr til provinshospitalet i Bao Loc

Film 8 minutter på YouTube - Video produceret af Børnehospital Nr. 1 om 30 aars venskab med Dansk Vietnamesisk Forening - Childrens Hospital No 1 from Ho Chi Minh City - Dans - Version in Vietnamese

Børnehospital nr.1 i Ho Chi Minh byen havde i 2005 900 senge og 49.109 indlæggelser i 2005 og modtog 1,1 million ambulante besøg, samt foretog 12.619 operationer af alvorligt syge børn. Børnene kommer fra alle 31 provinser i det sydlige Vietnam og fra selve storbyen. Hospitalet har desuden en række undervisningsopgaver, holder kurser for læger og sygeplejersker og fører tilsyn med vaccinationsprogrammer i provinsen. Videofilm om Indsamlingen

 BH1H2.jpg (21776 byte)


BH1G.jpg (26254 byte)

Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam
- Giro 7 00 84 30 reg.nr. 1551

I november 1979 besøgte Kirsten Van Jensen (der både var formand for DVF og Indsamlingsudvalget) Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh byen i Saigon, hvor man havde man enorme materielle problemer at slås med (beretning PDF 1,2 mb) På den næste generalforsamling i januar 1980 besluttede man at  koncentrere de indsamlede midler til netop dette hospital.
I 1980 adopterede Landsindsamlingen Børnehospital nr.1 som modtager af hjælp. Siden blev alle de indsamlede midler brugt til udstyr til dette hospital. (læs mere om hospitalet)
Selv om Vietnam i 1980erne var politisk isoleret, lykkedes det os år efter år at indsamle omkring 100.000 kroner. Ingen stor sum i sig selv, men noget der betød enormt meget for hospitalet, fordi der ikke fandtes andre hjælpekilder, og fordi det drejede sig om kontinuerlig hjælp.
Sideløbende med indkøb af nyt udstyr er der også indsamlet en mængde værdifuldt secondhand-udstyr. Somme tider så meget, at Børnehospital nr.1 har kunnet uddele noget af det til andre sygehuse.
Fra 1978 til og med 2008, blev der i alt indsamlet 3.639.954 kr.

Hvorfor netop Børnehospital nr.1?

Grunden til, at valget faldt på dette hospital, var den helt synlige mangel på udstyr, hospitalet kæmpede med, selv om det ikke var noget særsyn i 1980.
Hvad der gjorde valget let, var den vilje, det engagement og den faglige dygtighed som staben besad. Dertil kom den tætte kontakt, der opstod lige fra starten. Denne kontakt er ikke blevet mindre med årene. Når udstyret så er optalt og gennemgået, kommer der brev med fotos af de nyankomne varer. Vore læger har jævnligt besøgt hospitalet og undersøgt, hvordan udstyret anvendes og fungerer. De drøfter også prioriteringen af nye ønsker med staben.

En ny epoke fra 1985 - udviklingsprojekter

I 1989 begyndte en ny epoke i samarbejdet med Børnehospital nr.1. Landsindsamlingen havde formået at få flere danske børnelæger og andre specialister interesseret i vores arbejde. Det førte til samarbejde om et 3-årigt uddannelses- og forskningsprojekt om akutte luftvejsinfektioner (ARI) på Børnehospital nr. 1 og i provinsen, finansieret af Danida med 1,6 mio. kr. i perioden 1991-94. Samarbejdet forløb glat og projektet skred frem efter planen. Samtidig kunne dødeligheden ved alvorlige lungebetændelser nedbringes med ca. 40 procent. Det var derfor naturligt at forlænge og udvide ARI-samarbejdet i perioden 1994-97, nu med et budget på 5,1 mio. kr.

Der blev bevilget 6 mio. kr. til en ny fase fra december 1998 frem til år 2001, IMCI (Integrated Management of Childhood Illness)-programmet hvis mål er at reducere dødelighed og alvorlig sygelighed af de fem alvorligste sygdomme hos børn i Vietnam (diarre-sygdomme, luftvejsinfektioner, underernæring, malaria og Dengue Fever) samt med vægt på arbejdet i provinsen.

Fra januar 1997 startede et projekt omkring Dengue-feber, den 4. hyppigste årsag til dødsfald hos børn i Vietnam, finansieret af Danida med 2,7 mio. kr. En del af projektet foregår på sundhedsklinikker og i landsbyer i 3 provinser.
Se side om projekter i sundhedssektoren

Indsamlingens historie og udviklingsprojekterne blev beskrevet i en 8 siders artikel fra 1997 Børnesundhedsprojekt via Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh byen (side 1-5), side 6-8 af Jørgen Prag og Wilfred Gluud, VietNam Ajour 2/1997, 8 sider PDF

Ulandshjælp der fungerer

Indsamlingen arbejder helt uden lønnet arbejdskraft. Udgifterne til administration er minimale. Helt siden 1983 har Danidas fragtbevilling dækket vore fragtudgifter. Derfor går de indsamlede penge ubeskåret til indkøb af hospitalsudstyr. Hjælp os med at hjælpe tusindvis af vietnamesiske børn!


Kirsten Vagn Jensen var den første formand for Indsamlingen, og blev afløst f Karin Mogensen. I 2001 trak Karin Mogensen sig som formand, og Preben Byberg tog over. Han er drivkraften bag det medico-tekniske værksted, der er etableret på Børnehospitalet. Landsindsamlingen skiftede formand efter generalforsamlingen i februar 2005. Preben Byberg fik nyt arbejde som rådgiver i Tanzania og Helle Blom, medlem af udvalget, overtog posten. Fra 2009 blev støtten givet til provinshosptalet i Bao Loc, 5 timers kørsel nord for Ho Chi Minh City. På DVFs generalforsamlign 23, april 2014 overtog posten som formand for indsamligen.

Her losses container i marts 2003 ved indgangen til Børnehospital nr. 1
i Ho Chi Minh byen. Motiv på postkort til fordel for indsamlingen.

Hjælp til provinshospitalet i Bao Loc fra 2009