Skattefradrag for gaver til indsamlinger

Landsindsamlingen
Hospitalsudstyr
til hospitalet i Bao Lôc

SHELTERindsamlingen
Hjælp socialt udsatte børn

HUSK at opgive cprnr. samt navn og adresse på din indbetaling

Man kan også betale med Mobile Pay: 93 9931 93
– skriv enten HO eller SH + dit navn

Send cprnr som angivet nedenfor, så vi kan sørge for du får fradrag. Man kan ikke længere selv skrive det på selvangivelsen, det er den modtagende forening der skal indberette.
På forhånd mange tak for støtten!


Revuderet 2-1-2018

Bidrag til de to indsamlinger er godkendt som fradragsberettigede efter ligningsloven paragraf 8A, og kan trækkes fra i den personlige indkomst. Der gives fradrag i 2018 for den fulde donation på op til 15.900 kr. Beløbsgrænsen gælder for hver ægtefælle.
SKAT har ændret reglerne for hvornår en indsamling kan fastholde sin ret til at bidragsydere som er skattepligtige i Danmark (eller EU/ØES) får fradrag. Kravet er mindst 100 bidragydere som har betalt mindst kr. 200 hver.

 
Hvis man støtter flere foreninger, kan man maximalt få fradrag for de nævnte kr. 15.900 per person.
Læs selv teksten på SKATS hjemmeside
Det årlige bidrag vil herefter fremgå på selvangivelsen. Det vil dog være en god ide fortsat at gemme dokumentation for de indbetalte beløb. Oplysningerne der gives til os, behandles fortroligt.
 
Hvordan kan man oplyse sit CPR­nummer indsamlingerne?
Man bedes oplyse navn, adresse og telefonnummer samt evt. email, så misforståelser undgås.
1/ sende mail med oplysninger til indsamlingens kasserer Birte Jensen birte@davifo.dk
2/ på telefon (svarer) 38 86 07 01
3/ send oplysninger i en lukket kuvert til: Dansk Vietnamesisk Forening, Lærdalsvej 7, 230 København S.
4/ Man kan oplyse CPR­nummer og navn og adresse som information på indbetalingen eller på girokortet
 
CPR­nummer skal være indberettet inden 31. december, hvis vi skal indberette en gave til SKAT for året.

Hvad kan jeg testamentere til velgørende formål?

Ifølge Arveloven kan du disponere over 75% af din formue. De resterende 25% kaldes 'tvangsarven'. Det betyder, at 25% af din formue skal gå til ægtefælle eller børn (eller børnebørn, hvis barnet er afgået ved døden). Har du ikke børn og er ikke gift, kan du frit disponere over hele formuen.
 
30% reglen: Hvis man ikke har tvangsarvinger, men andre familiemedlemmer eller venner, der skal arve, så kan man med fordel gøre brug af den såkaldgte 30%-regel. Den betyder kort fortalt, at hvis man testamenterer ca. 30% til godkendte velgørende organisationer, som Dansk Vietnamesisk Forening, så slipper de personlige arvinger billigere i arveafgift, SELVOM den velgørende organisation modtager 30%. Formuen skal være over kr. 1 mill for at denne ordning kan bruges. Kontakt foreningen eller en advokat for nærmere oplysninger.
 
Du bestemmer helt selv, hvad eller hvor meget, du vil testamentere til vores indsamlinger. Vi bliver glade for alle beløb uanset størrelse. Ethvert beløb støtter vores hjælpearbejde i Vietnam. Skriv enten indsamlingen "Hospitalsudstyr til Vietnam" eller "Shelterindsamlingen Vietnam".
Du kan testamentere enten en procentdel af din formue eller et specifikt beløb eller restbeløbet efter at arvinger er betalt. Desuden fast ejendom eller genstande.

Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam provinshospitalet i Bao Loc

Shelterindsamlingen hjælp socialt udsatte børn