Ho Chi Minh City Child Welfare Association - HCWA
- en vietnamesisk Ngo

Gennem projektet omkring pigehjemmet Little Rose Warm Shelter har DVF lært en  samarbejdspartner at kende, Ho Chi Minh City Child Welfare Association, HCWA.

Foto fra Green Bamboo Warm Shelter, et børnehjem for drenge, der har levet på gaden.
Optagelse til fimen "Børn og sundhed i Vietnam" af Wilfred Gluud. 

Af Morten Rasmussen VietNam Ajour 1-2007
HCWA beskriver sig selv som en ikke-kommerciel, uafhængig organisation, der arbejder for at forbedre vilkårene for gadebørn, arbejdende børn og andre vanskeligt stillede børn i og omkring Ho Chi Minh City. HCWA blev grundlagt af en kreds af akademikere, forretningsfolk, religiøse ledere og andre fremtrædende borgere med en fælles interesse for spørgsmålet om børns rettigheder.
HCWA er den ældste Ngo (non-government organization) i Ho Chi Minh Byen og blev formelt anerkendt af byens folkekomite 16. september 1988. I HCWA’s nuværende ledelse finder vi dr. Nguyen Thi Ngoc Anh, som DVF kender fra et langt samarbejde omkring Børnehospital Nr. 1, hvor hun i mange år var direktør.
HCWA arbejder ud fra FN’s Børnekonvention og vietnamesisk lovgivning vedrørende beskyttelse og omsorg for børn og børns uddannelse.
HCWA mener, at børn skal kunne udtrykke deres meninger frit og blive hørt, og at børn er fuldgyldige medlemmer af samfundet med ret til omsorg og uddannelse og beskyttelse mod udnyttelse og misbrug.

Siden 1988 har HCWA gennemført mere end 60 projekter i og omkring Ho Chi Minh City. Selv beskriver HCWA sit arbejde således:
• At tilbyde rådgivning og hjælp til handicappede børn, gadebørn, arbejdende børn, seksuelt misbrugte børn, børn på vej ud i kriminalitet eller narkotikamisbrug og børn truet af hiv/aids.
• At samarbejde med udenlandske og vietnamesiske sponsorer og støtter, vietnamesiske og internationale Ngo’er med interesse
for sociale forhold og børns rettigheder.
• At holde tæt og konstruktiv kontakt med vietnamesiske masseorganisationer og lokale myndigheder.
• At støtte regeringsinitiativer til opbygning af en model for omsorg, beskyttelse og uddannelse af børn under vanskelige vilkår.
• At uddanne og støtte projektdeltagere, socialarbejdere, lærere og andre der arbejder med børns vilkår.
• At gennemføre programmer om finansiering, kommunikation og rådgivning om børns rettigheder.

Men handlinger er som bekendt vigtigere end ord og programerklæringer. DVF’s samarbejde med HCWF om Little Rose Warm Shelter har været omtalt i detaljer i VietNam Ajour. se Shelterprojektet.
Her er en overisgt over nogle andre af HCWA’s vigtige projekter.

Green Bamboo Warm Shelter
Dette er et projekt, der på mange måder er en parallel til projektet om pigecentret Little Rose Warm Shelter. Green Bamboo Warm Shelter er et center for drenge, der har levet på gaden og det støttes i dag af Ngo puljen ved den danske ambassade. Børnene bliver hjulpet til skolegang og uddannelse. Der er sportsaktiviteter, oplæring i madlavning, rengøring og personlig hygiejne, oplysning om forebyggelse af aids og narkotikamisbrug osv. Centret hjælper drengene med langtidsplaner for deres fremtid, og hjælper hvis muligt med genforening med deres familier.
PS: Når du er i Ho Chi Minh City så besøg Green Bamboo Warm Shelter Restaurant - så støtter du en god sag og maden er fantastiks god!

Social Employment Unit
Hovedsigtet med dette projekt er at skaffe varig beskæftigelse til socialt vanskeligt stillede unge i alderen 16-20 år. Siden starten i 1999 er ca. 100 unge om året blevet hjulpet til beskæftigelse.
Som forberedelse genopfriskes de unges læse- og skrivefærdigheder, som ofte ikke har været brugt i årevis, og sammen med socialarbejdere kortlægges den enkeltes færdigheder, styrker og svagheder. Om nødvendigt hjælper man med at skaffe id-papirer, sundhedserklæringer osv. Projektet hjælper med at formidle kontakte til mulige arbejdsgivere, og de unge får forberedelsestræning til ansættelsessamtaler.
I den første tid efter ansættelsen holder socialarbejdere kontakt med de unge og arbejdsgiverne i nogle måneder, og hjælper med løsning af eventuelle problemer. De unge kan også få rådgivning omkring transport- og boligforhold.
I nogle tilfælde kan projektet betale den unges løn i en prøve periode, og der kan også gives tilskud til eventuel oplæring i det nye arbejde.

Street Vision
I Street Vision-projektet har de unge fået undervisning af professionelle fotografer, dels i praktisk fotografering, dels i teknologi som it-programmet Photoshop. Eleverne har været på fototure rundt i landet, og billederne bliver vist på årlige udstillinger og indgår dermed i fundraising for projektet og for HCWF’s aktiviteter generelt. Projektet søger at skaffe deltagerne varig beskæftigelse med fotografering. - side om Street Vision med fotoserie

DVF vil aldrig blive glemt i mit hjerte - Interview med Dr. Nguyen Thi Ngoc Anh, tidligere direktør for Børnehospital Nr. 1 og nuværende executive vice chairperson i Ho Chi Minh City Child WelfareAssciation - VietNam Ajour 1-2008


Hội Bảo trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Child Welfare Association (HCWA)

85/65 Pham Viet Chanh, Ward 19,
Binh Thanh District
HoChiMinh City, Vietnam
Tel: (848) 38 401 406
Fax: (848) 38 401 407
Email: hcwf.vn@gmail.com
Website: http://www.hcwf.org.vn Viet, Eng, Fransk
Website: www.littleroseshelter.wordpress.com Support Little Warm Rose Foundation

Foldere som PDF-filer, delvis på engelsk, og mest på vietnamesisk:

Spørgsmål kan rettes til Ole Riis på email-adresse: ole.riis.dk@live.com

Se mere om ShelterIndsamlingen - Shelter-projektet