Sidst opdateret maj 2001

Indsamlingen HJÆLP TIL HUE

DVF havde i maj besøg fra Børnefonden i Hanoi, som stod for de 4 børnehave i Hue-provinsen vi samlede penge ind til i vinteren 1999/2000. Nu håbede vicedirektør Nguyen Phu Huu at vi vil støtte nye projekter, men det mente bestyrelsen ikke vi har kræfter til.
 
Den 26. maj 2001 var Mr. Nguyen Phu Huu, vicedirektør for Børnefonden i Hanoi, på besøg i København og mødtes med bestyrelsen i Dansk Vietnamesisk Forening. Han takkede igen mange gange for det indsamlede beløb på 8.330 US dollar der indsamlet i Danmark efter den voldsomme oversvømmelse i det centrale Vietnam i november 1999. Indsamlingen Hjælp til Hue modtog i alt 69.274 kr., der blev anvendt til at opføre 4 børnehaver i Thua Thien-Hue-provinsen.

For Dansk Vietnamesisk Forening var indsamlingen været en succes, både resultatet og med god feedback fra Vietnam, inkl. svar med fotos. Også at resultatet af vores generelle indsamling ikke var blevet mindre, men at en sådan indsamling til katastrofehjælp var en undtagelse. DVF har endnu ikke besøgt området, og Mr. Huu gentog at han gerne ville arrangere et besøg, hvis vi kom til Vietnam.
Børnefonden vil nu koncentrere sin indsats om 3 områder: minoritetsområder nord for Hanoi, de tidligere krigsområder i det centrale Vietnam med særlig vægt på handicappede børn, og i Mekong flodens delta. Han gav os beskrivelse af projekterne til to nye børnehaver, han gerne ville have os til at skaffe penge til. Vi fik også en video på 16 minutter, der omhandlede handicappede børn der skønnedes at have følgevirkninger af Agent Orange. Det fremgik tydeligt, at mange børn har det svært, og DVF fik også et brev hvor fondens protektor, vicepræsident Nguyen Thi Binh, opfordrer til at støtte børn der er handicappede på grund af følgevirkninger af Agent Orange.
På det følgende møde i DVF's bestyrelse blev det besluttet at hvis nogen af disse projekter skulle tages op, var det nødvendigt at nye kræfter først skulle inddrages. De mest nærliggende muligheder er fagforeninger og uddannelsesinstitutioner for pædagoger.

Oversvømmelse 1999


Nyåbnet børnehave Vinh Phu - Klik for større billeder

Appel om katastrofe Hjælp til Hue efter oversvømmelsen i november 1999 indsamlede i alt 69.274 kr. og sluttede 30. april 2000. Pengene går til genopbygning af børnehaver i 4 hårdt ramte kommuner. I slutningen af marts blev der afsendt 8.000 US dollar til brug i Thua Thien-Hue-provinsen, via Vietnam's Nationale Børnefond, og den 24. maj blev der afsendt yderligere 330 US dollar! Læs nedenstående takkebrev med den glædelige nyhed, at det indsamlede beløb rækker til at genopbygge ikke kun 3, men 4 børnehaver!

Vinh Hung kommune, Vinh Loc distriktet  de første spadestik, Vinh Hung kommunen, Vinh Loc distriktet
Huang Tho kommune, Phong Dien distriktet  Huang Tho kommunen, Phong Dien distriktet

Dien Loc kommune, Phu Loc distrikt Dien Loc kommune, Phu Loc distrikt
Dien Loc kommune, Phu Loc distrikt Dien Loc kommune, Phu Loc distrikt

Vinh Phu kommune, Phu Vang distriktet Vinh Phu kommune, Phu Vang distriktet Vinh Phu kommune, Phu Vang distriktet Vinh Phu kommune, Phu Vang distriktet

Børnehaverne færdige

De fire børnehaver vi samlede ind til sidste vinter er nu opført, og taget i brug i Thua Thien Hue provinsen, i det centrale Vietnam.

af Niels Fink Ebbesen og Wilfred Gluud, fra VietnNam ajour 4/2000

De fire børnehaver i Thua Thien Hue provinsen, betalt af de penge der blev samlet ind sidste vinter, er færdige efter flere måneders byggearbejde. Vi modtog brev af 25. oktober fra Vietnams Nationale Børnefond, og har senere modtaget fotos fra de fire børnehaver. Børnefondens vicedirektør Nguyen Phu Huu skriver „på vegne af børnene som modtagere samt de lokale myndigheder, såvel som på Børnefondens vegne, vil jeg udtrykke vores oprigtige tak til Dem for Deres værdifulde støtte."

På billederne står to af børnehaverne helt færdige, en tredje mangler kun at blive malet, mens den fjerde mangler en smule mere. Det var meget opmuntrende - ikke mindst billederne fra den ene, hvor der tilmed er børn, der gør gymnastik udenfor. Alle børnehaverne er bygget efter samme model: Et stort rum med betongulv, 2 vinduer „til gaden" - og den overdækkede terrasse - og to vinduer „til gården". Børnehaverne virker solide og er opført i sten/beton, i hvert fald én har tegltag, andre bølgeblik eller mere sandsynligt -plastic. Det er vores fornemmelse - men kun en fornemmelse - at der i en eller flere af kommunerne er tale om en klar forbedring i forhold til hvad man havde før (eller måske aldrig har haft før). Under alle omstændigheder er der efter vietnamesiske landsbyforhold tale om helt nyt byggeri af en udmærket kvalitet. Der er lys og luft og græs omkring, og det virker som steder, hvor der er plads til liv og glæde og smilende børn - hvis ellers pædagogerne er nogle ordentlige mennesker, og det er de ganske givet.


Regnskab for indsamlingen Hjælp til Hue

22. November 1999 - 30. April 2000

Modtagne bidrag   69.274
Renteindtægter            17
Indtægter i alt        69.291
Hjælp til Hue, sendt 8.300 USD 64.424
Porto, girokort og gebyrer  3.757
Afsat til offentliggørelse og regnskab       1.110
Udgifter i alt      69.291

Regnskabet er revideret af registreret revisor Jørgen Bruno Jensen
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Frederiksberg den 13. oktober 2000
Wilfred Gluud, kasserer

Tak til alle bidragydere. De indsamlede midler er via Vietnams Børnefond 
anvendt til at bygge 4 børnehaver i Thua Thien-Hue provinsen.


Oversættelse af fax af 6. april 2000 fra Mr. Nguyen Phu Huu, vicedirektør for den Nationale Fond for Vietnamesiske Børn i Vietnam, til Niels Fink Ebbesen, næstformand for Dansk Vietnamesisk Forening, med bekræftelse på modtagelse af donation til børnehaver:

Den Nationale Fond for Vietnamesiske Børn (NFVC) har modtaget Deres støtte til børnehaver på US$ 8.000. På vegne af oversvømmelses-ramte børn i det Centrale Vietnam, vil vi hermed fremsende vor bedste tak for denne smukke gave.
Som tidligere nævnt havde vi bestemt os for at bygge 3 børnehaver i 3 distrikter i Thua Thien-Hue provinsen, og da det modtagne beløb er større end oprindelig forventet, vil der efter nærmere drøftelse med de lokale blive bygget yderligere en børnehave. Det vil sige, at der vil blive bygget 4 børnehaver i 4 kommunes, i 4 distrikter i Thua Thien-Hue provinsen, som følger:

1 i Vinh Hung kommunen, Vinh Loc distriktet,
1 i Huang Tho kommunen, Phong Dien distriktet,
1 i Dien Loc kommunen, Phu Loc distriktet og
1 i Vinh Phu kommunen, Phu Vang distriktet.

Vi planlægger at bygge disse børnehaver i tiden fra 2. maj til 15. juni 2000, og det ville være påskønnet, om De havde mulighed for at besøge Thua Thien-Hue provinsen i løbet af denne periode.
Vi vil holde Dem underrettet om projektforløbet og sende Dem al fornøden information såsom regnskab og fotos fra byggestederne samt af de færdige børnehaver, så snart som muligt.
Tak endnu en gang for Deres hjælp. Vi vil gerne fortsætte samarbejdet med Dem til gavn for vores dejlige børn.

Med venlig hilsen
Nguyen Phu Huu
Vicedirektør for NFVC


Indsamlingen sluttede den 30. april 2000 og totalt blev der indsamlet 69.274 kr. til ofrene for oversvømmelses katastrofen. Indsamlingens første uge indbragte 18.190 kr., anden uge 14.600 kr., og tredie uge 12.575 kr., fjerde uge 8.800 kr., femte uge 2.550 kr., og i januar/februar indkom der 8.580 kr., i marts 1.429 kr. og i april 2.300 kr. Vi siger mange tak for alle de modtagne bidrag, store som små.

Dansk Vietnamesisk Forening har ikke tidligere samlet penge ind til katastrofehjælp, da vi har koncentreret os om mere langsigtet støtte til behandlingen af syge børn. Men bestyrelsen fandt den aktuelle nød i det centrale Vietnam så voldsom, at der af humanitære grunde var behov for en øjeblikkelig indsats. Hurtig hjælp er dobbelt hjælp, og i slutningen af november blev derfor sendt brev ud til medlemmer og alle andre der modtager bladet Vietnam ajour. Mange reagerede positivt ved at indsende støttebeløb, så vi kan omsætte vor sympati og medfølelse i en praktisk indsats for børnefamilierne i Thua Thien-Hue-provinsen. Selv små beløb gør en stor forskel i Vietnam.

Vi har kontakt til organisationen National Fund for Vietnamese Children (Vietnams Nationale Børnefond), der bl.a. har til formål "at yde nødhjælp til børn fra områ der, der rammes af naturkatastrofer, epidemier og andre alvorlige ulykker". Fondens protektor er Madame Nguyen Thi Binh, Vietnams vicepræsident . Eftersom den danske ambassade i Hanoi har gode erfaringer med denne organisation, har vi besluttet at benytte den til at kanalisere vores hjælp til de ramte områder.
Vi modtog 15. februar fax fra Børnefondens vicedirektør Nguyen Phu Huu, som takker os for "vores beslutning om at hjælpe vietnamesiske børn, særskilt børn der er ofre for oversvømmelsen i Thua Thien Hue provinsen". Vicedirektøren foreslog at det indsamlede beløb benyttes til at genopbygge 3 børnehaver, der blev ødelagt af oversvømmelserne. Den 25. februar modtog Dansk Vietnamesisk Forening en fax med yderligere oplysninger, og på bestyrelsesmødet søndag 5. marts besluttede man at støtte forslaget.

De indsamlede beløb anvendes til at støtte 4 kommuner i 4 hårdt ramte distrikter i Thua Thien Hue provinsen, til genopbygning af børnehaver. Her blev mellem 80 og 95% af alle huse oversvømmet og i den værst ramte af kommunerne blev 833 huse skadet og 395 huse brød sammen. Tilsammen har de 3 af kommunerne ca. 2.100 børn 0-5 år, som gerne skulle i børnehave.

En særlig tak for to gange 5.000 kr. fra enkeltpersoner, samt bidrag fra følgende firmaer: Danbrew, DanViet, Landsforeningen for Socialpædagoger, Den Kinesiske Købmand, Lindon A/S, Kiki Design, Nørrebro Tømmerhandel, Region Rejser, Hue's Venner, Restuarant Vietnam samt Per Aarsleff A/S - Civil Engineers and Contractors.

Dansk Vietnamesisk Forening oprettede indsamlingen HJÆLP TIL HUE med polititilladelse og særlig girokonto (som nu er lukket).

 • Delivering instant noodles to victims in Quang Ngai province. VNA. Photo Cong Dien.
 • Rescue teams reinforcing the dyke to protect Quang Ngai town. VNA. Photo Thanh Long.
 • Helicopter of Division B72 delivering lifebouy to victims in Quang Ngai provinces. VNA. Photo Thanh Long.
 • Newly-sown rice on tens of thousands of ha were swept away. VNA. Photo Thanh Long.

Centrale Vietnam oversvømmet -  I alt 721 døde efter de største oversvømmelser i over 40 år, og genopbygningen vil tage flere år.

Fra den 2. november ramte en frygtelig oversvømmelse det centrale Vietnam, og nedbørsmængden var den voldsomste der er målt i Vietnam de sidste 40 år. De 7 centrale provinser blev ramt af voldsomme oversvø mmelser, vandet i floderne steg med op til 5 meter, og byer, veje og landområder blev oversvømmet med op til 2 meter vand. I november nåede antallet af dødsofre op på 591. Mange af områdets 7 millioner beboere blev ramt, næ sten 500.000 hjem raseret, og mindst 1,3 millioner manglede mad. Store områder blev overskyllet af 1-2 meter vand, også den gamle kejserby Hue, og ikke mindst store landbrugsområder blev ødelagt.

En måned senere, efter endnu en uges regn, medførte nye oversvømmelser at 600 km. Kystlinie praktisk taget forsvandt, et område hvor der bor ca. 1 million mennesker, og yderligere 166 mennesker omkom. Selvom provinsen Thua Thien Hue blev hårdest ramt, blev provinserne Quang Tri, Quang Nam, Quang Ngai og Da Nang også alvorligt ramt foruden at Quang Binh og Phu også blev ramt af død og ødelæggelse.

Den nordlige del af byen Hue blev oversvømmet, og mange beboere måtte søge tilflugt på tagne. Det var umuligt at rejse over land ind og ud af byen, og fødevare lagre var ødelagt og der var mangel på mad. Mindst 900.000 var på et tidspunkt hjemløse, og mange druknede eller blev skyllet bort. Oversvømmelserne ramte 7 af de centrale provinser fra Quang Binh to Binh Dinh, en strækning på ca. 560 kilometer, hvor der bor ca. 7.1 millioner mennesker, næ sten 10% af Vietnams samlede befolkning. Trafikken over Hai Van passet mellem Danang og Hue, var afbrudt i ugevis på grund af flere jordskred. Store strækninger af hovedvej 1 var under 1-2 meter vand, og togtrafik mellem Hue og Danang umulig. Hoved 1 er ramt af store skader, og togforbindelsen regner man med først vil være fuldstændig repareret i februar.

På grund af den voldsomme regn koncentreret i en kort periode blev alle rismarker i Quang Ngai provisen oversvømmet af 2,5 til 3,5 meter vand. I Binh Dinh provinsen blev 45.000 mennesker afskåret fra omverdenen pga. oversvømmelsen fra floderne. Soldater og lokale beboere blev mobiliseret i alle berørte områder, for at redde mennesker, forhindre sult og bekæmpe oversvømmelserne, prøve at genoprette transportlinie og hjælpe de ramte. Alle motorbåde og helikoptere der kunne skaffes blev indsat. Vietnam Airlines og militære fly fløj nødhjælp til området og transporterede folk i sikkerhed. \par Over 637.200 husholdninger blev hårdt ramt, flere hundredetusinde huse er ødelagt, hospitaler, sundhedsstationer og klasseværelser blev ødelagt foruden mange transport- og kommunikationsfaciliteter. Man var næsten færdige med at høste, men meget ris blev skyllet bort eller ødelagt af fugt. Foruden mangel på mad, er store landbrugsområder og mange diger ødelagt. Der mangler såsæd til næste sæson, tidligt næste år, og hjælpeorganisationer forventer mangel på mad mindst de næste 6 måneder.

Genopbygning: Man regner nu med at 41.000 hjem er helt ødelagt, rishøsten er ødelagt, 500 broer forsvandt, brønde blev forgiftet og kister flød op af jorden. Først efter 4 måneder har man kunnet skifte fra nød- og fødevarehjælp til at reparere infrastrukturen. Udenlandske regeringer og internationale hjælpegruppe har lovet 5,7 mio. $ (44 mio. Dkr.) i støtte, men FN's Udviklingsprogram regner med at det totale økonomiske tab er 250 mio. $ (1,9 milliarder Dkr.). Landområderne er værst ramt, men det centrale Hue var også oversvømmet i en uge. 14 af Hue\rquote s 16 historiske steder er oversvømmet, og et hus fra det 18. århundrede i kejserbyen brød sammen. Det mest truede sted var Ming Mang's gravområde (regerede 1820-1840), hvor man overvejer at få bygget er nyt dige.

Da oversvømmelsen var på sit værste, var fru Nguyen thi Chau's stråtagshus et af de første der forsvandt. Vandet tog hendes gris og 10 høns, køkkenudstyr, sække med ris og salt, et håndspejl, vaskebalje og hendes tekopper. Næsten alle ejendele forsvandt, kun en træseng og et par billige plastiksandaler er tilbage. Det alter hun byggede for 25 år siden til sin afdøde mand og søn var borte. "På det tidspunkt ønskede jeg kun at dø" siger fru Chau. Da hun blev fundet af en redningsbåd, sad Chau på taget af naboernes 2 etages cementhus. Hun var kun 20 cm. over vandet al hun havde med var sit 2 årige barnebarn og nogle våde familiefoto , og siger at "det var det mest værdifulde jeg ejede" . Fru Nguyen thi Chau er glad for at have overlevet, at have sit barnebarn på hoften, og har ingen planer om at flytte til højereliggende områder: "Jeg har levet her længe - mere end 50 år - og jeg ved det er farligt på grand af oversvømmelser. Men dette er hvor jeg bor. Dette er mit hjem. Jeg vil reparere mit hus så godt jeg kan og jeg vil genplante min have."

 • Dec. 6 - A new flood has hit central provinces from Thua Thien-Hue to Khanh Hoa. Many sections on the trans-Viet Nam highway 1A were submerged under one metre of water. The temporary bridge on Hai Van pass, built after the early November flood, was damaged, causing traffic hold ups from 4pm on Dec. 3. The trans-Viet Nam railway line was damaged at six sections, thus 13 trains had to stop at stations on the line. VNA. Photo Thanh Long.

Centrale Vietnam var dækket af vand

Ritzau/information 8/12/99: Flere end 1,3 millioner indbyggere indbyggere i kystområderne i det centrale Vietnam har deperat brug for mad, tøj og medicin, efter at landet igen er blevet ramt af voldsomme oversvømmelser. Det sagde vietnamesisk Røde Kors tirsdag. Omkring 400.000 hjem er blevet ødelagt, brast sammen eller skyllet væk i de massive vandmasser i Vietnam. Og tirsdag (7/12) var dødstallet nået op på 116 omkomne, efter omkring 6 dages heftige regnskyl, der forårsagede oversvømmelserne. En strækning på 600 kilometer er ramt af de massive oversvømmelser.

Second coming leaves central region in despair

(VNS/th ) December 08, 1999, HA NOI — Relentless downpours and rising waters have left large parts of central coastal Viet Nam in abject misery, with at least 105 dead and 22 listed missing as of yesterday. The Central Committee for Flood and Storm Control says the death toll could rise further. It says hundreds of thousands of houses have been submerged, and their occupants evacuated to higher ground.

At least 66 dead in Vietnam floods: report

HANOI, Dec. 6 (Kyodo) - At least 66 people were killed in floods that inundated areas of central coastal Vietnam, a local newspaper reported Monday. The English-language Vietnam News daily reported casualties are expected to increase as fears that about 1,000 households in villages isolated by landslides and flash floods may be severely affected.
The floods, which started Thursday, came as the residents of the central coastal region tried to rebuild their lives following last month's floods, the most devastating in nearly a century.
The whole region, which is subject to typhoons, was submerged within hours after torrential rains blanketed the narrow coastline which is hemmed between the sea and an elongated mountain range, the report said, quoting the country's central weather bureau. In last month's disaster, 621 people were killed, 24 went missing and 259 were injured. Damage was estimated to have totaled about 3.5 trillion dong (250 million dollars).

 • Ofre for oversvømmelser får fødevarerationer
 • Jordskred på Hovedvej 1A i Hai Van passet

Appel: HJÆLP TIL HUE (18/11 1999)

Til vore medlemmer og andre venner af Vietnam
En frygtelig oversvømmelse har ramt det centrale Vietnam, og nedbørsmængden er den voldsomste der er målt i Vietnam de sidste 40 år. De 7 centrale provinser blev ramt af voldsomme oversvømmelser, vandet i floderne steg med op til 5 meter, og byer, veje og landområder blev oversvømmet med op til 2 meter vand. Antallet af dødsofre er nået op på 591. Mange af områdets 7 millioner beboere blev ramt, næsten 500.000 hjem raseret, og mindst 1,3 millioner mangler mad. Kejserbyen Hue stod under 1-2 meter vand, og ikke mindst er store landbrugsområder er ødelagt.
Dansk Vietnamesisk Forening har ikke tidligere samlet penge ind til katastrofehjælp, da vi har koncentreret os om mere langsigtet støtte til behandlingen af syge børn. Men vi finder at den aktuelle nød er så voldsom, at der af humanitære grunde er behov for en øjeblikkelig indsats.
Vi har kontakt til organisationen National Fund for Vietnamese Children (Vietnams Nationale Børnefond), der bl.a. har til formål "at yde nødhjælp til børn fra områder, der rammes af naturkatastrofer, epidemier og andre alvorlige ulykker". Fondens protektor er Madame Nguyen Thi Binh, Vietnams vicerpæsident. Eftersom den danske ambassade i Hanoi har gode erfaringer med denne organisation, har vi besluttet at benytte den til at kanalisere vores hjælp til de ramte områder.
Hurtig hjælp er dobbelt hjælp! Hvis I reagerer positivt ved at indsætte et beløb på girokonto (lukket), kan vi omsætte vor sympati og medfølelse i en praktisk indsats for børnefamilierne i Thua Thien-Hue-provinsen. Selv små beløb gør en stor forskel i Vietnam.

Støt via girokonto (lukket), HJÆLP TIL HUE
c/o Dansk Vietnamesisk Forening

Mange venlige hilsner
Niels Fink Ebbesen, Næstformand i Dansk Vietnamesisk Forening


Status på dansk (18/11 1999) udsendt til alle medlemmer m.fl.:

Det centrale Vietnam oversvømmet - 591 døde

Hue provinsen mangler mad til ofre for oversvømmelse

Stormkatastrofen i Vietnams centrale provinser fik floderne til at stige op til 5 meter over daglig vande. Store områder blev overskyllet af 1-2 meter vand, også den gamle kejserby Hue.

I starten af november blev det fattige centrale Vietnam ramt af den værste oversvømmelse i 35 år, der kulminerede i weekenden 5-7. november. Der er nu rapporteret 591 døde, 24 savnes og 250 andre sårede. Mere end 1,384 mio. mennesker har umiddelbart mangel på mad. Over 637.200 husholdninger er hårdt ramt, flere hundretusinde huse er ødelagt, hospitaler, sundhedsstationer og klasseværelser blev ødelagt foruden mange transport- og kommunikationsfaciliteter. Det totale økonomiske tab er skønnet til 1,9 milliarder danske kroner. Kejserbyen Hue, der også er kendt fra Vietnam-krigen, har være oversvømmet af 1,5 til 2 meter vand.

Oversvømmelserne ramte 7 af de centrale provinser fra Quang Binh to Binh Dinh, en strækning på ca. 560 kilometer, hvor der bor ca. 7.1 millioner mennesker, næsten 10% af Vietnams samlede befolkning. Trafikken over Hai Van passet mellem Danang og Hue, blev afbrudt i ugevis på grund af flere jordskred. Store strækninger af hovedvej 1 var under 1-2 meter vand, og togtrafik mellem Hue og Danang umulig.

Man var næsten færdige med at høste, men meget ris er nu skyllet bort eller ødelagt af fugt. Foruden mangel på mad, er store landbrugsområder og mange diger ødelagt. Der mangler såsæd til næste sæson, tidligt næste år, og hjælpeorganisationer forventer mangel på mad mindst de næste 6 måneder.


Vietnam Floods Fact Sheet #1, 18/11/1999

U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT BUREAU FOR HUMANITARIAN RESPONSE (BHR) OFFICE OF U.S. FOREIGN DISASTER ASSISTANCE (OFDA)

During the first two weeks of November 1999, six provinces in central Vietnam experienced the heaviest rainfall and flooding to hit the region in 40 years. The provinces of Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien-Hue, Quang Nam, Quang Ngai, and Sing Dinh, as we ll as the city of Da Nang, were most severely affected.

Current Situation:
As of November 14, the Government of Vietnam (GVN) reports 622 deaths, 70 missing persons, over one million people in need of relief assistance, at least 470.493 households affecte d, 41.846 homes destroyed, 870.000 homes damaged, 94.000 classrooms destroyed, 510 clinics damaged, 66.308 hectares of rice fields and 30.700 hectares of other farmland inundated with water, 205.000 MT of food lost, 3.117 hectares of shrimp and fish farms destroyed, 1.470 bridges destroyed, and 25.000 cattle killed.
The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) estimates initial needs at approximately $3.000.000, to be met through the implementation of three phases of relief and reconstruction assistance.
Phase I activities will include the purchase and distribution of food, water, plastic sheeting, and blankets. Phase two funding will be used to purchase at least 50,000 household kits, each containing two blankets, one mosquitonet, and cooking utensils. P hase III activities will include the reconstruction of 2,000-3,000 houses using flood-resistant construction techniques.
UN assessment team has identified urgent needs as food, seeds for the mid-December planting season, fuel for tractors, and construction materials.
Preliminary estimates by the Central Committee for Flood and Storm Control put total damage at $265 million and the Disaster Management Unit of the GVN puts total economic losses at $488 million.
No serious public health problems have arisen; however, the Ministry of Health has detected approximately 150 cases of diarrhea and is concerned about a possible outbreak of cholera and other infectious diseases.
According to local media reports, the GVN will distribute 33.000 MT of food from national stockpiles to help meet the food needs of flood victims.
Additionally, local media reports that the GVN will provide $36.000.000 in preferential bank loans to help flood victims restore their livelihoods.


Engelske Nyheder:

Relief for Flood Victims:

 • Clinton Offers Aid, Sympathy to Flood-Hit Vietnam: WASHINGTON, Dec 9 (Reuters) - In a sign of warming ties, President Bill Clinton offered his "deepest sympathies" on Thursday to people struck by heavy floods in Vietnam and said the United States stood ready to offer new emergency aid.
  At least 136 people died this week and thousands saw their homes washed away in heavy floods that swamped central coastal Vietnam, the same region where flooding last month killed 592 people and caused an estimated $250
  million in damages.
  "I extend my deepest sympathies to all those who have suffered losses and are struggling to rebuild, including the families of many Americans of Vietnamese descent," Clinton said in a statement released by the White House.
  The statement reflected warming ties between the United States and Vietnam, which normalised diplomatic relations in 1995 and have been working to finalise a trade agreement.
  The two countries were bitter opponents in the Vietnam War that killed some 58,000 U.S. soldiers as well as, according to Vietnam, 3 million Vietnamese soldiers and civilians.
  Clinton said the United States provided almost $600,000 in emergency aid last month to deliver supplies and build flood-resistant homes following November's flooding. Washington has agreed to give $25,000 more to help Vietnam recover from the latest floods, said a U.S. official who asked not to be named. That money will go to the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies for supplies like blankets, plastic sheeting and cooking pots and
  pans.
  "We stand ready to provide further help to meet the urgent needs of those affected by the flooding and to help the Vietnamese people better withstand future flooding," Clinton added.

 • NORDIC COUNTRIES GIVE MORE THAN USD 300,000 TO FLOOD VICTIMS IN VIET NAM
  Ha Noi, Dec. 10 (VNA) -- The Nordic Assistance to Viet Nam (NAV) organization has granted a total emergency aid package of USD 310,000 to 39 communes in six districts and Hue Hospital in the central province of Thua Thien Hue, which were hit by floods at the beginnings of November and December. The aid, which is in addition to funds the NAV has already channelled through the Viet Nam Red Cross, first focusses on food supplies, and then on providing seeds, the reconstruction of roads, bridges, schools, houses and clinics. Hue Hospital will receive VND 110 million from the fund to repair its drainage system. Since 1993, the Nordic Assistance to Viet Nam organization, an aid organization comprised of the three nordic countries of Norway, Sweden and Denmark, has conducted the rural development programme in Thua Thien Hue province with the aim of alleviating poverty.

 • The government of Belgium has decided to grant the flood-hit provinces of Vietnam US $400,000, which will be channelled through the Belgian Red Cross Association and then to the International Red Cross Association in Vietnam. The sum will be used for reconstruction, mainly for supplying construction materials. Nhan Dan 7/12

 • Ha Noi, Dec. 1 (VNA) -- Relief totalling VND 83.3 billion and more than 200 tonnes of food and other necessities have been poured through different channels to central Viet Nam which was seriously damaged by floods early last month. The floods caused great losses to people and property in seven central provinces, making about 1.5 million people hungry and hundreds of thousands of others homeless. Of the aid, VND 60.68 billion and nearly 2,240 tonnes of goods have been distributed to flood-hit provinces, with Thua Thien-Hue province receiving the largest aid package of VND 18.2 billion and 531.116 tonnes of goods. The Government has decided to provide the seven flood-hit provinces with 33,000 tonnes of food in rice equivalence from the National Reserve Resource; and VND 100 billion (about USD 71.4 million) from the Central Fund for People's Livelihood Support, including VND 55 billion and 100,000 sets of clothes as relief aid, VND 25 billion for the purchase of seeds and veterinary medicine, VND 5 billion for textbooks, notebooks and school equipment, VND 8 billion for medicine and medical facilities; VND 5 billion for a safe water and environmental protection programme; and VND 5 billion for restoration of cultural relics. Thua Thien-Hue province will receive 17,000 tonnes of rice and VND 34.8 billion from the Government's aid. The United Nations Development Programme (UNDP) and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies have pledged to grant the seven flood-hit provinces more than USD 2.6 million in forms of goods.

 • The government of Finland has decided to provide Vietnam with US $88,500. The donation will be delivered through the International Red Cross Organisation. The Finnish Embassy in Vietnam will use US $16,000 for small-sized projects in the hardest-hit provinces. The Finnish Red Cross Society has also donated US $53,000 through international red cross societies in Vietnam to help the flood victims. Nhan Dan 27/11

 • The Swedish Government has decided to grant 1 million Swedish Krone (USD 121,000) to help the flood victims overcome the aftermath of the disaster. The money will be channelled through the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, mainly to people in Quang Tri province. VNA 23/11.

 • The government of Denmark will contribute US $ 145,000 to help the flood victims in the central provinces of Vietnam, said the visiting Danish minister for co-operation Jan Trojborg and development on November 17. Nhan Dan 17/11.
 • At a meeting in Hue, the government of Vietnam decided to give the central provinces 33,000 tonnes of rice and VND 100 billion to overcome the consequences of the recent floods. The government also instructed the State Bank of Vietnam to prepare VND 500 billion of loans for people in the flood-hit provinces. Nhan Dan 17/11.
 • (15.11) I dag sender Dansk Røde Kors nødhjælpseksperten Tage Mikkelsen til Vietnam for at koordinere Internationalt Røde Kors' hjælpearbejde. I sidste uge bevilgede Dansk Røde Kors en halv million kr. af sin katastrofefond, og samtidig er der frigjort 500.000 kr. af varebevillingen, der er finansieret af Udenrigsministeriet, til indkøb af nødhjælpsforsyninger. Læs mere på: http://www.drk.dk

VNA/th 13/11: Antallet af døde er nu nået 591 i de centrale provinser. Death toll from central provinces reaches 591. 24 reported missing and 250 others were injured. More than 1.384 million people are in urgent need for food. Over 637,200 households were damaged heavily, hundreds of thousands of houses, hospitals, medical stations and classrooms were destroyed and many transport and communications facilities were ruined. Total losses were estimated at VND 3,720 billion (more than USD 265.7 million).

VDC Online-12/11/: Hue limps its way back to normality. Wet unhusked rice laid out on either side of streets and damp clothes slung over fences to dry in the sun are the most obvious signs that flood-ravaged Hue is limping back to normalcy. And innocuous looking clear water marks on every wall are a grim reminder of the tragedy that has claimed more than 400 lives in the central province of Thua Thien-Hue at yesterday's count.

8/11: Vejret var bedre mandag den 8/11, men med let regn i nogle af de værst ramte provinser. Opklaringen i vejret tillod helikoptere at levere nødhjælp af fødevarer, frisk vand og medicin til værst ramte områder, og isolerede områder.


Hue flood victims urgently need food

(VNS/th November 12, 1999) THUA THIEN-HUE - The people of floodravaged Thua Thien-Hue Province urgently need food supplies and help to restore damaged road, rail and irrigation networks.
In an interview yesterday with the Viet Nam News, provincial People's Committee chairman Nguyen Van Me said at least 10,000 tonnes of rice are required to prevent people from running out of food. Farmers need 2,600 tonnes of rice seedlings for the coming winter-spring crop as well as vegetable seeds and sugar cane seedlings. Building materials for houses and school supplies are also a priority if life is to get back to normal, Me told Viet Nam News. "Our students require 2,500 desks, 270,000 notebooks and 1,850,000 textbooks for schooling," he said. The damage to the province by last week's massive flooding is widespread with more than 90 per cent of the population affected. Most of the province's coastal and riverside communes and others in lagoon areas have been left up to 5m under water.
According to the local People's Committee, 377 people are believed dead or missing, including an entire family of 13. More than 180,000 families have lost their homes or possessions. "The province's potential and its people's property accumulated over decades were destroyed by the torrential rains and the floods," Me said.
According to the latest statistics, the province has received more than 300 tonnes of relief supplies including 270 tonnes of food, 60,000 sets of clothes, 371 medical kits and 100 cartons of antiseptics. Postal services, and power and water supplies have been restored in some districts but road and railway repairs will take more time and money.
To fight the spread of disease, provincial authorities have asked local people to remove dead bodies and carcasses and collect garbage to prevent them from polluting the water supply.

More rain forecast for flooded central coast
The flooding in Hue is believed to be the highest seen in forty year (VNS/th 6/11/99) HA NOl - More heavy rain forecast for the next few days will hamper relief efforts on the severely-flooded central coast, and for the whole country at least 355 people have been reported killed over the past week.
Some 234 of these deaths have so far been recorded in the central provinces. Hue - the scene of some of the most devastating flooding. River levels in Quang Binh and Quang Tn provinces are expected to surge again, while rises are again expected in Thua Thien-Hue, Quang Nam, Da Nang, Quang Ngai and Binh Dinh, says the National Centre for HydroMeteorological Forecasting.
A new tropical depression began moving from yesterday afternoon in from the sea towards Phu Yen and Ninh Thuan provinces in a direction northwards towards the seven devastated provinces of the central coast. Already waters in the Da Rang and several other smaller rivers in Phu Yen, 600km south of Hue, which has not yet been affected by the floods, have started to swell and are expected to break their banks sometime this morning.
While water levels began dropping in most flooded areas, rivers in Quang Tn, Quang Ngai and Binh Dinh provinces remained swollen because of heavy rain since yesterday morning. A weather forecaster in Binh Dinh Province told Viet Nam News yesterday that the Kon River's water level in Thach Hoa might reach 8.5m - 0.6m higher than the highest 7.9m level of the previous five days. Binh Dinh, which previously escaped the worst of the floods in the past few days, is now bracing for its turn. The death toll as of yesterday afternoon was 11, and initial damage estimated at VND28 billion.
Diarrhoea epidemic feared
Le Minh Tuan, chairman of Binh Dinh Province's worst flood-hit Phu My District People's Committee said that the most urgent thing at the moment was to prevent an epidemic of diarrhoea from breaking out.
Each flood-affected family would receive VND3 million from the district's budget and other emergency aid resources, he said.
The district's My Chanh, My Cat, My Thanh and My Tho communes were reportedly still under 1.5m to 2m of water.
More heavy rain was also forecast for Quang Tn Province where 24 people have been confirmed dead.
Last night water levels were expected to peak for the past five days of rising floods.
Water levels in Quang Ngai would increase overnight and today, a Committee for Central Floods and Storms Control official told Viet Nam News last night.
The Tra Khuc River at the Tra Phuc gauging station was 6.39m as of 2pm yesterday, 0.69m above the third flood warning level. It was anticipated that the water level would reach 7.8m last night or today.
The official said most coastal districts in the province, where the massive flood left six people confirmed dead and 12 missing, were still under water from 1 m to 2m deep.
Traffic on Hai Van Pass midway between Hue and Da Nang remained blocked by landslides. And many sections of the National Highway 1 in ThuaThien-Hue Province's Phuoc Tuong, Huong Tra, Phong Dien, Huong Thuy and Phu Loc districts and in Hue City were still between 1.5m and 2m under water yesterday.
Communication and power lines are still down in the seven central coast provinces.
Le Tri Tap, chairman of Quang Nam Provincial People's Committee,' said the province was trying to bury its dead, rescue flood victims and resettle those who remain in floodprone areas. More than 162,000 people were in great need of food, he said.

DEPUTY PM TOURS FLOOD-STRICKEN THUA THIEN-HUE PROVINCE
Ha Noi, Nov. 5 (VNA)-- Deputy Prime Minister Pham Gia Khiem today, Nov.5 toured the flood-hit central coastal province of Thua Thien-Hue to inspect efforts to rescue victims. Khiem praised the great efforts made by the local administration and agencies to effectively help locals overcome their plight. He urged the provincial authorities to focus emergency operations on saving lives and providing foods, clothes and medicines to the victims.
The Deputy Prime Minister, accompanied by Deputy Minister of Public Health Pham Manh Hung and Deputy Minister of Finance Nguyen Thi Kim Ngan, handed over a quantity of instant noodles as relief to distressed people on either side of the Huong river. He was reported that the Ministry of the Health had sent a quantity of medicines to the flood victims in the province while the Ministry of Finance had sent VND 27 billion as part of the 1999 fiscal budget allocation to the province to help it overcome the flood aftermaths.
The Ministry of Defence and Viet Nam Airlines have established two air routes to carry relief aid to the flood victims.--VNA


Press release 26. April 2000

Denmark helps Hue with Kindergartens

After the flood in November in Central Vietnam, an appeal called HELP TO HUE was raised in Denmark. Now 8.000 US$ have been sent to Vietnam, to rebuild 4 kindergartens, in 4 of the hardest affected communes in Thua Thien-Hue-province. The Danish Vietnamese Association, a friendship organization of long standing in Denmark, organized the appeal which has been supported by its members and Danish firms with contact to Vietnam.

The Danish support is channeled through the National Fund for Vietnamese Children in Hanoi, through its program for "Offering emergency aid to children of natural calamity regions". Protector for the Fund is Madame Nguyen Thi Binh, vice-president for Vietnam.

For many years the Danish Vietnamese Association has rendered support to treatment of sick Children. For this purpose the general appeal "Hospital equipment to Vietnam" has raised around 13,500 US dollars every year since 1980, used for sending equipment to Children's Hospital No. 1 (Nhi Dong 1) in Ho Chi Minh City. Nhi Dong 1 is also central hospital for all child sickness in southern Vietnam, and the cooperation with Danish Vietnamese Association lead to organizing development projects with donations from the Danish international development program (DANIDA). Two programs for treating respiratory sickness and dengue fever are finished. We now work on a new program for treating the 5 most dangerous children’s diseases, following WHO's program for IMCI, Integrated Management of severe Childhood Illness.

Niels Fink Ebbesen
Vice-chairman, Danish Vietnamese Association