Shelter nyt 2010
Fotoserie store fotos

Job-projekter mangler donorer - Malekonkurrence for børns rettigheder - Shelterindsamlingen 

Workshop i Child Sexual Abuse Prevention Programme på Little Rose Warm Shelter for medarbejdere I Ho Chi Minh City Child Welfare FoundationGruppe foto fra Dai Nam forlystelsespark og strand. En lille smule trætte, fordi vi startede ud kl. 7 om morgenen, men stemningen blandt pigerne var meget god. De voksne er Aleah fra Stairway Foundation, Ole og mr. Long og Ms Loan.

Forebyggelse af seksuelt misbrug

Som projektleder for Shelterprojektet var Ole Riis i starten af august på en uges besøg til Ho Chi Minh byen, projektet skrider fint fremad.

Den træning i forebyggelse af seksuelt misbrug som Stairway Foundation står for er ved at være slut. De 3 DVDer - om trafficking, misbrug i hjemmet og risikobørn der lever på gaden – er trykt med vietnamesisk tale, godt nok med nogle småfejl. Manualerne bliver trykt i løbet af august. Der forestår et sidste kursus, og det bliver holdt på Philipinerne. Det glæder alle nøglepersonerne meget til. For mange af de ansatte er det første gang de skal udenfor landets grænser. Så forestår det store arbejde med at sprede denne viden og dette materiale til andre sheltre rundt i Ho Chi Minh byen.

Fundraisingen er lidt forsinket, men vi har aftalt tæt kontakt via Skype og e-mail resten af året. Little Rose Warm Shelter har selv fundraiset ca. 100 mill. VND (ca. 30.000 kr.) i løbet af indeværende år. Men er mangler stadig en mere strategisk og systematisk tilgang til sagen. Vi kan dog konstatere, at der er lidt svært at fundraise til et projekt som allerede for den største dels vedkommende er finansieret af Danida.
Budskabet om, at de midler vi samler ind til skal dække bæredygtigheden efter vi trækker os ud, samt omkostninger Danida ikke betaler, så som bygningsvedligeholdelse, er svært. Heldigvis har nogle sponsorer forstået det, og igen vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle vores bidragydere og i særdeleshed Scancom og Sunmark. Scancoms donation blev brugt til en helt nødvendig bygningsrenovering sidste år, og Sunmarks donation betaler for en ekstra ansat der skal varetage den opfølgning og spredning af træningen i forebyggelse og træningen i social og emotionel læring. Træningen i social og emotionel læring starter i oktober. Det andet og sidste kursus finder sted i december.

Ud over fundraisingen er den største udfordring lige nu er at få lavet et baseline studie. Baseline studiet skulle have været færdigt sidste år, men bliver altså først færdig i år.

Hvis man har spørgsmål eller kommentarer til projektet og sponsering, er man meget velkommen til at kontakte Ole Riis, oleriis@davifo.dk eller mobil 20111680. 


Job-projekter mangler donorer

To projekter som hjælper børn fra sheltere med at komme i gang med at arbejde mangler hjælp fra 1. januar 2011 fortæller Ole Riis.

Ho Chi Minh City Child Welfare Foundation (HCWF) er en vietnamesisk NGO som driver 9 sociale projekter for udsatte børn, hvor DVF støtter Little Rose Warm Shelter med midler fra Danida og vores Shelter-indsamling. Alle andre projekter er finansieret af udenlandske og lokale donorer med større eller mindre støttebeløb.

Under mit besøg primo august fik jeg oplyst, at HCWF fra 1. januar 2011 har et stort problem med finansiering af to mindre projekter, Tuong Lai Projektet og SPI (Social Professional Integration) Projektet. De har hidtil været finansieret af Terres des Hommes fra Laussane i Sweitz, som trækker sig ud af Vietnam til nytår. Lederen i Vietnam, den i NGO kredse særdeles kendte Margrit Schlosser, som var den første Co-Director for NGO Ressource Centre, benytter anledningen til at gå på pension, - i Vietnam naturligvis. Margrit Schlosser forsøger sammen HCWF at søge om midler til Tuong Lai Projektet hos EU. Der kommer får svar i september.

Tuong Lai projektet har et årligt budget på ca. USD 30.000 pr. år, og SPI ca. USD 20.000.

Begge projekter hjælper de lidt ældre børn på 16-18 år med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er ikke kun børn der har boet på Little Rose Warm Shelter og Green Bamboo Warm Shelter, men også lidt ældre udsatte børn fra dysfunktionelle familier og/eller som er på vej ind i kriminalitet.

Tuong Lai projektet forbereder børnene på erhvervslivet og skaffer dem job. De holder kontakten til dem i tre måneder efter at de har fået arbejde. De sørger for gode jobkontrakter således at børnene ikke bliver udnyttet og får en god start på arbejdsmarkedet. Tuong Lai har gode huslige faciliteter som de selv ejer som følge af en stor donation for nogle år tilbage.
Køkkenet på SPI projektetDer er kun et soveværelse og toilet til 10 beboere, så drengene må også sove i køkkenet og kontorlokalet.Kontoret i Tuong Lai Projektet med seng for den ansatte

SPI har samme funktion som Tuong Lai, men er tillige et bosted for 10 drenge som har fået arbejde. De har en god støttende voksenkontakt, under deres første tid på arbejdsmarkedet, er under opsyn og får rådgivning af professionelle socialrådgivere. SPI lejer sig ind, i et hus der er for lille og ligger for afsides, så projektet hårdt brug for bedre lokaler, og man søger pt. efter sådanne. For øjeblikket har de 10 drenge et soveværelse 20 kvm, og man er nødt til også at bruge andre rum til at sove i, men det er langt fra optimalt. Drengene køber selv ind og laver deres egen mad. Projektets nuværende budget er USD 15.000, men ønsket for 2011 er USD 20.000 således at der kan findes bedre lokaliteter.

HCWF håber på at have finansieringen på plads inden udgangen af oktober, ellers risikerer man, at personalet begynder at se sig om efter andet arbejde.

Hvis man som enkeltperson eller virksomhed kunne tænke sig at gå ind i støttearbejdet omkring disse projekter er man velkommen til at kontakte Ole Riis, oleriis@davifo.dk, mobil 20111680. Er man bosat i Vietnam og gerne vil ud at se projekterne og tale med medarbejderne, så formidler vi  kontakt.


Malekonkurrence om børns rettigheder og forebyggelse af seksuelt misbrug af børn

16. juli 2010 HCWF – Børnehjemmet Little Rose Shelter og projektet “Børneoverlevelse” (Child survival) er to af Ho Chi Minh City Child Welfare Foundations (HCWF) projekter som er sponsoreret af DANIDA og Dansk Vietnamesisk Forening. I den anledning blev der afholdt en malekonkurrence om børns rettigheder og forebyggelse af seksuel misbrug af børn. Mere end 300 børn med vanskelige vilkår deltog fra seks projekter under HCWF og ni andre børnehjem i Ho Chi Minh byen.

Giai ba (D/A Cau Hàn Tên tranh : Che cho)

 Giai nhat (Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ Tên tranh : Chung mot vòng tay)

Formålet med konkurrencen var at give børnene på disse institutioner mulighed for gennem tegninger og malerier at vise, hvordan de ser deres egen situation med misbrug af børn i dagens samfund. Desuden gav det børnene mulighed for at udvide deres viden og deres evner til at beskytte sig selv. Der blev uddelt tolv præmier til børnene, som virkelig følte sig glade for det, de havde bidraget med. En repræsentant for børnene der deltog i konkurrencen holdt en tale med tak til arrangørerne og sponsorerne som gav dem mulighed for at udtrykke sig selv, og lovede at de ville studere flittigt, lære gode færdigheder og leve et frugtbart liv for sig selv og for samfundet.

     

Shelterindsamlingen