Anker Jørgensen 1922-2016

Anker Jørgensen (født 13. juli 1922 i København, død 20. marts 2016)
var en dansk socialdemokratisk politiker, lagerarbejder og tidligere statsminister og udenrigsminister samt ven af Vietnam.

Vietnam 69
I VIETNAM 69’s ledelse sad fremtrædende personer fra DKP, SF og Socialdemokratiet, forskellige kulturpersonligheder, og folk fra fagbevægelsen. Lige fra sin start fik VIETNAM 69 kraftig tilslutning fra fagbevægelsens venstrefløj. Anker Jørgensen, der var formand for Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund (senere SID og i dag 3F), var den mest fremtrædende repræsentant for fagbevægelsen og Socialdemokratiet i ledelsen.

Uddrag fra pjecen "RAPPORT FRA VIETNAM" 1971, med interview af Anker Jørgensen om anerkendelse af Nordvietnam - PDF

1972 Krigsforbrydertribunal i København

Den nyudnævnte statsminister Anker Jørgensen fordømte i sin åbningstale 10. oktober 1972 de amerikanske bombardementer og erklærede, at han ønskede «USA ud af Indokina».
 
Her hilser Anker Jørgensen på lederne af den vietnamesiske delegation ved åbningen på Christiansborg i Landstingssalen.

2001 reception søndag 25/11 i anledning af 30 år Dansk anerkendelse af Nordvietnam, hvor Anker Jørgensen holdt tale - PDF 2 sider


Anerkendelse af Nordvietnam 1971

Johs. Nordentoft og Søren H. Rasmussen: Vietnambevægelsen 1960-1972 - side 118/119 (Udgivet af Odense Universitetsforlag 1991) - som PDF
"Havde de ikke-parlamentariske initiativer omkring Vietnam ikke så stor succes som tidligere var der til gengæld kommet skred i den parlamentariske side af sagen. Det skyldtes først og fremmest at Socialdemokratiets holdning var ændret. Forståelsen for at USAs engagement var forkasteligt og farligt og dømt til at lide skibbrud var vokset gennem årene, og efter at partiet gik i opposition i 1968, da VKR-regeringen dannedes, blev holdningen justeret så den lå på linje med Frode Jacobsens, Anker Jørgensens mfl. Dette skift er sandsynligvis blevet forstærket af de nordiske broderpartiers holdning. Sveriges socialdemokratiske regering havde allerede i 1969 anerkendt Nordvietnam, og da Norge i marts 1971 fik en socialdemokratisk regering, sagde statsminister Bratteli allerede i sin tiltrædelseserklæring den 18/3 at Norge ville oprette diplomatiske forbindelser med Nordvietnam.
De danske socialdemokrater bragte emnet på bane i en udenrigspolitisk forespørgselsdebat i folketinget den 18/3 1971, da Per Hækkerup på vegne af SF og sit eget parti stillede dagsordensforslag om anerkendelse af Nordvietnam. Begrundelsen var at dette ville "fremme udsigterne til en politisk løsning af Indokinakonflikten" . Forslaget fremsattes igen den 31/8 1971, men blev begge gange afvist af regeringspartierne. At forslagene ikke kun var udslag af at Socialdemokratiet var gået i opposition og derfor havde friere hænder, sås af at den socialdemokratiske regering der kom til efter folketingsvalget den 21/9 1971 som en af sine første handlinger anerkendte Nordvietnam: allerede i åbningstalen slog Krag dette fast, og beslutningen effektueredes 25/11 1971, samme dag som Norges anerkendelse. Hermed var et hovedpunkt opfyldt for den del af Vietnam bevægelsen der havde grupperet sig om Vietnam 69.
Den danske anerkendelse var af stor betydning. Sammen med Norge blev Danmark det første NATO-land der oprettede diplomatiske forbindelser med Nordvietnam og dermed aktivt gik imod den amerikanske politik. Samtidig åbnedes der for en omfattende officiel bistand til Vietnam, som langt oversteg hvad velmenende initiativer som Giro 1616 og Vietnam 69 nogensinde havde kunnet klare: bistanden androg omkring 1980 i alt 591 millioner kr. og blev hermed det største beløb, Danmark i perioden gav til et enkelt land."

Andre kilder:
Modkraft 30/10 2015: Værd at huske: Anker Jørgensens modstandsarbejde  – var under besættelsen som 21-årig leder af en større modstandsgruppe i København.

Læs mere om Vietnambevægelsen i Danmark 1964-1975